Charm TRIO Test

Test TRIO jest pojedynczym, 3-minutowym, wielorodzinnym testem antybiotykowym, który pomaga obniżyć koszty operacyjne i poprawić wydajność transportu poprzez szybkie oczyszczenie mleka z zanieczyszczeń.

Test TRIO wykrywa beta-laktamy, sulfonamidy i tetracykliny na poziomie lub poniżej amerykańskich poziomów tolerancji, kanadyjskich maksymalnych limitów pozostałości (MRL) oraz unijnych MRL/CODEX w pojedynczym, 3-minutowym teście.

Jest to pierwszy wielorodzinny test antybiotykowy zatwierdzony przez US National Committee of Interstate Milk Shipments (NCIMS) i FDA do badania surowego mleka połączonego.

Test Charm TRIO może być przeprowadzany przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko ze względu na jego szybkość, łatwość użycia, przenośność i minimalne wymagania sprzętowe.

Korzyści

  • Wykrywa leki beta-laktamowe, sulfonamidy i tetracykliny w jednym, jednoetapowym teście
  • Wyniki w ciągu 3 minut
  • Inkubacja w temperaturze 56 ± 1 °C
  • Wyniki można odczytać za pomocą systemu Charm EZ.

Informacje dotyczące przepisów

  • Wykrywa beta-laktamy, leki sulfowe i tetracykliny na poziomie lub poniżej amerykańskiego poziomu tolerancji, kanadyjskiego MRL i unijnego MRL/CODEX
  • Zatwierdzone przez US NCIMS/FDA do testowania dodatku N
  • Testy firmy Charm mogą pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych i poprawieniu wydajności transportu dzięki szybkiemu oczyszczeniu mleka z zanieczyszczeń.

Portfolio ROSA firmy Charm obejmuje testy do wykrywania najczęściej stosowanych antybiotyków i aflatoksyny M1. Paski Charm ROSA są produkowane w celu badania poziomów tolerancji w USA, MRL CODEX w UE, MRL w Kanadzie, wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju i zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Szybkość, łatwość użycia i minimalne wymagania sprzętowe sprawiają, że testy ROSA są niezwykle uniwersalne; mogą być wykonywane przez rolników, lekarzy weterynarii, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie rejestrowane za pomocą systemu Charm EZ lub Charm EZ Lite, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych.