Home 5 Mleczarstwo 5 Wstęp do mleczarstwa – Testy 5 Szybie testy na antybiotyk

Szybie testy na antybiotyk

AMPH

Test Amphenicol Charm

Zwierzę: Krowa
Export or Domestic: MRL/Global
Zatwierdzenia: ILVO (Belgia), PIWET (Polska), SCSM (Białoruś)
Czas trwania testu: 8 minut

Testy dla: Chloramfenikol, Florfenikol, Tiamfenikol

Test Charm ROSA Amphenicol umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie najmniejszych śladów chloramfenikolu w mleku – tak niskich jak 0,15 ppb – a także wykrycie florfenikolu i tiamfenikolu.

 • Wyniki w ciągu 8 minut
 • Wykrywa chloramfenikol, florfenikol i tiamfenikol
 • Spełnia amerykańskie przepisy dotyczące poziomu tolerancji oraz unijne przepisy dotyczące MRL

BL30SEC

Charm ROSA Beta-lactam 30 Second Test

Zwierzę: Krowa
Eksport lub kraj: USA
Zatwierdzenia: NCIMS (USA)
Czas trwania testu: 30 sekund

Testy dla: Amoxicillin, Ampicillin, Ceftiofur, Cephapirin, Cloxacillin,Penicillin G

Charm ROSA Beta-lactam 30 Second Test wykrywa beta-laktamy w 30 sekund dla mleka krowiego.

 • Wykrywa leki beta-laktamowe
 • Wyniki w ciągu 30 sekund
 • Wykorzystuje ten sam sprzęt co inne testy ROSA
 • Wykrywa wszystkie 6 zatwierdzonych przez USA leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu.
 • Zatwierdzony przez NCIMS do kontroli cystern z mlekiem

CAP

Test Chloramfenikolu

Zwierzę: Krowa
Eksportowe lub krajowe: USA, MRL/Global
Zatwierdzenia: SCSM (Białoruś) , PIWET (Polska)
Czas trwania testu: 8 minut

Testy dla: Chloramfenikol

Test Charm Chloramohenicol wykrywa chloramfenikol poniżej amerykańskiego poziomu działania 1 ppb i poniżej unijnego minimalnego wymaganego limitu działania (MRPL) dla chloramfenikolu wynoszącego 0,3 ppb.

 • Wykrywa chloramfenikol poniżej amerykańskiego poziomu działania i unijnego MRPL
 • Wyniki w ciągu 8 minut
 • Wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy ROSA

FLT

Test na florfenikol i tiamfenikol

Zwierzę: Krowa
Eksport lub kraj: USA, MRL/Global
Zatwierdzenia:
Czas trwania testu: 8 minut

Testy dla: Florfenicol, Tiamfenikol

Charm Florfenicol and Thiamphenicol Test jest szybkim, przyjaznym dla użytkownika testem na obecność florfenikolu i tiamfenikolu w surowym, zmieszanym mleku krowim.

 • Wykrywa florfenikol i tiamfenikol
 • Wyniki w ciągu 8 minut
 • Wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy ROSA

MRLAFMQ

Charm MRL Aflatoksyna M1 Test ilościowy

Zwierzę: Krowa
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: ILVO (Belgia) , SCSM (Białoruś)
Czas trwania testu: 15 minut

Testy dla: Aflatoksyna M1

Charm MRL Aflatoxin M1 Quantitative Test (MRLAFMQ Test) jest jedynym ilościowym testem przepływu bocznego, który umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie aflatoksyny M1 w mleku na poziomie unijnego MRL wynoszącego 0,050 ppb (50 ppt).

 • Wykrywa aflatoksynę M1 na poziomie 0.050 ppb (50 ppt), czyli unijnego MRL
 • Wyniki ilościowe w ciągu 15 minut
 • Wykorzystuje ten sam sprzęt co inne testy mleczne ROSA.
 • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

MRLBL

Charm MRL Test beta-laktamowy

Zwierzę: Krowa
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: PIWET (Polska)
Czas trwania testu: 8 minut

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Cefacetryl, Cefaleksyna, Cefalonium, Cefazolina, Cefoperazon, Cefquinome, Ceftiofur, Cefapiryna, Kloksacylina, Dikloxacylina, Penicylina G

Test ROSA MRLBL wykrywa 13 podstawowych leków beta-laktamowych w mleku na poziomie lub poniżej maksymalnych limitów pozostałości UE i CODEX. Aby zapobiec odrzuceniu mleka nienaruszającego przepisów, czułość testu Charm MRLBL jest precyzyjnie dostosowana do specyficznych wymagań UE i CODEX.

 • Wykrywa 13 podstawowych leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej maksymalnych limitów pozostałości UE i CODEX
 • Wyniki w ciągu ośmiu minut
 • Wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy ROSA

MRLBL1

Charm MRL Beta-laktam 1-minutowy test

Zwierzę: Krowa
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: ILVO (Belgia), PIWET (Polska)
Czas trwania testu: 1 minuta

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Cefacetryl, Cefalonium, Cefazolina, Cefoperazon, Cefquinome, Ceftiofur, Cefapiryna, Cloxacillin, Dicloxacillin, Oxacillin, Penicillin G

W ciągu jednej minuty test ROSA MRLBL1 wykrywa 13 leków beta-laktamowych w mleku na poziomie lub poniżej maksymalnych limitów pozostałości UE i CODEX. – Wykrywa 13 podstawowych leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej maksymalnych limitów pozostałości UE i CODEX

 • Wyniki w ciągu 1 minuty
 • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA
 • Wyniki mogą być odczytane w systemie Charm EZ

MRLBL3

Charm MRL Beta-laktam 3 minutowy test

Zwierzęta: Krowa, Koza, Owca
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: ILVO (Belgia)
Czas trwania testu: 3 minuty

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Cefacetryl, Cefaleksyna, Cefalonium, Cefazolina, Cefoperazon, Cefquinome, Ceftiofur, Cefapiryna, Cloxacillin, Dicloxacillin, Oxacillin, Penicillin G

W ciągu zaledwie 3 minut, Charm MRLBL3 Beta-lactam Test może wykryć obecność 13 podstawowych leków beta-laktamowych w mleku na poziomie lub poniżej maksymalnych limitów pozostałości UE i CODEX.

 • Wykrywa 13 podstawowych leków beta-laktamowych w mleku na poziomie lub poniżej maksymalnych limitów pozostałości UE i CODEX
 • Wyniki w ciągu 3 minut
 • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA
 • Wyniki mogą być odczytane w systemie Charm EZ

MRLBLRFTET2

Charm MRL Beta-lactam i RF Tetracycline 2-Minute Test

Zwierzęta: Krowa, Koza, Owca
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: ILVO (Belgia), PIWET (Polska), GOST (Rosja)
Czas testu: 2 minuty

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Cefacetryl, Cefalonium, Cefazolina, Cefoperazon, Cefquinome, Ceftiofur, Cefapiryna, Kloksacylina, Dikloxacylina, Oksacylina, Penicylina G, Chlortetracyklina, Doksycyklina, Oksytetracyklina, Tetracyklina

W ciągu zaledwie dwóch minut, test ROSA MRLBLRFTET2 do mleka wykrywa 13 leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej wymagań UE i CODEX oraz cztery leki tetracyklinowe na poziomie lub poniżej wymagań importowych Unii Celnej. Charm Sciences dostosował ten test specjalnie dla mleczarni, które dostarczają mleko do Rosji, Kazachstanu i Białorusi.

 • Wykrywa cztery leki z grupy tetracyklin przy lub poniżej wymagań Unii Celnej dotyczących importu.
 • Wykrywa 13 leków beta-laktamowych przy lub poniżej wymagań UE i CODEX
 • Wyniki w ciągu 2 minut dla mleka krowiego
 • Wyniki w 3 minuty dla mleka koziego i owczego
 • Dwa testy w jednym
 • Wyniki mogą być odczytane w systemie Charm EZ
 • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA

MRLBLTET

Charm MRL Beta-laktam i Tetracyklina Test

Zwierzęta: Krowa, Koza, Owca
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: ILVO (Belgia), EMBRAPA (Brazylia), PIWET (Polska), SCSM (Białoruś)
Czas testu: 8 minut

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Cefacetryl, Cefaleksyna, Cefalonium, Cefazolina, Cefoperazon, Cefquinome, Ceftiofur, Cefapiryna, Kloksacylina, Dikloxacylina, Penicylina G, Chlortetracyklina, Oksytetracyklina, Tetracyklina

Test ROSA MRLBLTET wykrywa 14 leków beta- to laktamowych i trzy leki tetracyklinowe w mleku na poziomie lub poniżej maksymalnych limitów pozostałości UE i CODEX.

 • Wykrywa 14 leków beta- to laktamowych i trzy leki tetracyklinowe w ilościach równych lub niższych od najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w UE i CODEX.
 • Dwa testy w jednym
 • Wyniki w ciągu 8 minut
 • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA
 • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

MRLBLTET2

Charm MRL Beta-laktam i Tetracyklina 2-Minutowy test

Zwierzęta: Krowa, Koza, Owca
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: ILVO (Belgia)
Czas trwania testu: 2 minuty

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Cefacetryl, Cefalonium, Cefazolina, Cefoperazon, Cefquinome, Ceftiofur, Cefapiryna, Kloksacylina, Dikloxacylina, Oksacylina, Penicylina G, Chlortetracyklina, Oksytetracyklina, Tetracyklina

Test ROSA MRLBLTET2 wykrywa dwie rodziny antybiotyków – 13 leków beta-laktamowych i trzy leki tetracyklinowe – na poziomie lub poniżej MRL EU/CODEX przy użyciu testu Charm ROSA (Rapid One Step Assay) w mleku krowim, owczym lub kozim.

 • Wykrywa 13 leków beta-laktamowych i trzy leki tetracyklinowe na poziomie lub poniżej MRL UE i CODEX
 • Wyniki w ciągu 2 minut
 • Dwa testy w jednym
 • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA
 • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

MRLBLTET2A

Charm MRL Beta-lactam and Tetracycline 2-Minute Test (Advanced Sensitivity)

Zwierzęta: Krowa, Koza, Owca
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: ILVO (Belgia)
Czas trwania testu: 2 minuty

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Cefacetryl, Cefalonium, Cefazolina, Cefoperazon, Cefquinome, Ceftiofur, Cefapiryna, Kloksacylina, Dikloxacylina, Oksacylina, Penicylina G, Chlortetracyklina, Oksytetracyklina, Tetracyklina

Test ROSA MRLBLTET2A wykrywa dwie rodziny antybiotyków – 13 leków beta-laktamowych i trzy leki tetracyklinowe – na poziomie lub poniżej MRL EU/CODEX przy użyciu testu Charm ROSA (Rapid One Step Assay) w mleku krowim, owczym lub kozim.

 • Wykrywa 13 leków beta-laktamowych i 3 leki tetracyklinowe
 • Wyniki w ciągu 2 minut dla mleka krowiego
 • Wyniki w ciągu 3 minut dla mleka owczego lub koziego
 • Wyniki można odczytać za pomocą systemu Charm EZ lub systemu Charm EZ Lite

NEOSTREP-G

NEOSTREP-G

Zwierzęta: Krowa, Koza, Owca
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: ILVO (Belgia)
Czas trwania testu: 5 lub 8 minut

Testy dla: Dihydrostreptomycyny, Gentamycyny, Kanamycyny, Neomycyny, Streptomycyny

Charm Neomycin, Streptomycin and Gentamicin Test wykrywa dihydrostreptomycynę, gentamycynę, kanamycynę, neomycynę i streptomycynę na poziomie lub poniżej EU/CODEX MRL (maksymalnego limitu pozostałości) w ciągu 5 minut dla mleka krowiego lub w ciągu 8 minut dla mleka koziego i owczego.

 • Wykrywa dihydrostreptomycynę, gentamycynę, kanamycynę, neomycynę i streptomycynę
 • Wyniki w ciągu 5 lub 8 minut
 • Spełnia wymagania EU/CODEX MRL
 • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA

QUAD

Test Charm QUAD

Zwierzę: Krowa
Export or Domestic: MRL/Global
Zatwierdzenia: ILVO (Belgia), GOST (Rosja), SCSM (Białoruś), PIWET (Polska)
Czas trwania testu: 5 minut

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Cefacetryl, Cefalonium, Cefazolina, Cefoperazon, Cefquinome, Ceftiofur, Cefapiryna, Kloksacylina, Dikloksacylina, Penicylina G, Chlortetracyklina, Doksycyklina, Oksytetracyklina, Tetracyklina, Chloramfenikol, Dihydrostreptomycyna, Streptomycyna

Test jakościowy Charm ROSA QUAD jest testem przepływu bocznego, który wykrywa obecność leków Chloramfenikol, Beta-laktam, Tetracyklina i Streptomycyna w surowym mleku mieszanym, spełniającym rosyjskie przepisy techniczne dotyczące mleka i produktów mlecznych. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez GOST 32254-2013 Milk Instrument express – method for determination of Maximum Residue Limits of antibiotics.

 • Czas badania: 5 minut
 • Spełnia wymagania GOST/Rosyjskiego Regulaminu Technicznego
 • Dokładne wyniki testu ROSA dzięki systemowi Charm EZ
 • Wygodne drukowanie i pobieranie wyników

QUAD1

Test Charm QUAD1

Zwierzę: Krowa
Export or Domestic: MRL/Global
Zatwierdzenia:
Czas trwania testu: 5 minut

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Cefacetryl, Cefaleksyna, Cefalonium, Cefazolina, Cefoperazon, Cefquinome, Ceftiofur, Cefuroxime, Cefapiryna, Cloxacillin, Dicloxacillin, Oxacillin, Penicillin G, Ciprofloxacin, Danofloxacin, Enrofloxacin , Flumequin, Lomefloxacin, Marbofloxacin, Naladixic Acid, Ofloxacin, Norfloxacin, Pefloxacin, Orbifloxacin, Sulfacetamide, Sulfachlorpyridazine, Sulfadiazine, Sulfadimethoxine, Sulfadoxine, Sulfaethoxypyridazine, Sulfamerazine, Sulfamethizole, Sulfadimidine, Sulfametoksazol, Sulfametoksypirydyna, Sulfapirydyna, Sulfakinoksalina, Sulfatiazol, Sulfisoksazol, Chlortetracyklina, Doksycyklina, Oksytetracyklina, Tetracyklina

Test Charm QUAD1 wykrywa beta-laktamy, chinolony, sulfonamidy i leki z grupy tetracyklin w surowym mleku mieszanym.

 • Wyniki w ciągu 5 minut
 • Wykrywa beta-laktamy, chinolony, sulfonamidy i tetracykliny
 • Wygodne drukowanie i pobieranie wyników
 • Spełnia wymagania EU/CODEX, chińskich i koreańskich MRL.
 • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA.
 • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

QUAD2

Test Charm QUAD2

Zwierzę: Krowa, Koza, Owca
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: ILVO (Belgia)
Czas trwania testu: 5 minut

Testy dla: Erytromycyna, Lincomycyna, Pirlimycyna, Spiramycyna, Tilmicosin, Tylosin

Test QUAD2 wykrywa leki z grupy makrolidów i gentamycyny w surowym, zmieszanym mleku. Wykonywany jest według tej samej prostej procedury i przy użyciu tych samych urządzeń, co inne testy mleczne ROSA.

 • Wyniki w ciągu 5 minut
 • Wykrywa makrolidy i gentamycynę
 • Wyniki można wygodnie wydrukować i pobrać.
 • Spełnia wymagania EU/CODEX i chińskich MRL
 • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA.
 • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

QUAD3

Test Charm QUAD3

Zwierzę: Krowa
Export or Domestic: MRL/Global
Zatwierdzenia:
Czas trwania testu: 5 minut

Testy dla: Dihydrostreptomycyny, Kanamycyny, Neomycyny, Spektynomycyny, Streptomycyny.

Test QUAD3 wykrywa leki aminoglikozydowe w surowym, zmieszanym mleku.

 • Wyniki w ciągu 5 minut
 • Wykrywa aminoglikozydy
 • Spełnia wymagania EU/CODEX, chińskich i koreańskich MRL.
 • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA.
 • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

QUIN

Test Charm Quinolone

Zwierzę: Krowa
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: EMBRAPA (Brazylia)
Czas trwania testu: 3 minuty

Testy dla: Ciprofloxacin, Danofloxacin, Difloxacin, Enrofloxacin , Flumequin, Lomefloxacin, Marbofloxacin, Naladixic Acid, Norofloxacin, Ofloxacin, Sarafloxacin, Oxolinic Acid

Charm Quinolone Test (QUIN) wykrywa leki chinolonowe w surowym, zmieszanym mleku krowim na poziomie lub poniżej maksymalnego limitu pozostałości (MRL) UE.

 • Uzyskuje wyniki w ciągu 3 minut
 • Wykrywa leki chinolonowe
 • Spełnia wymagania MRL UE

SL-KIWI

Charm SL-KIWI Test na obecność beta-laktamów

Zwierzę: Krowa
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: EMBRAPA (Brazylia)
Czas trwania testu: 8 minut

Testy dla: Cefacetrile, Cefalexin, Cefalonium, Cefazolin, Cefoperazone, Cefquinome, Cefuroxime, Cloxacillin, Dicloxacillin, Oxacillin, Amoxicillin, Ampicillin, Ceftiofur, Cephapirin, Penicillin G

Test ROSA Charm SL-KIWI umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie pięciu leków beta-laktamowych w mleku bydlęcym. Dodatkowo test Charm SL-KIWI wykrywa 10 innych leków beta-laktamowych, w tym cefalonium, poniżej lub na poziomie nowozelandzkich MRL.

 • Wykrywa pięć podstawowych leków beta-laktamowych na poziomie bezpiecznym dla USA
 • Wykrywa cefalonium tuż poniżej MRL UE
 • Zatwierdzony przez Nowozelandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 • Wyniki w ciągu 8 minut
 • Wykorzystuje ten sam sprzęt, co inne testy ROSA
 • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

Charm 3 SL3

Charm 3 SL3 Test na obecność beta-laktamów

Zwierzę: Krowa
Eksport lub kraj: USA
Zatwierdzenia: NCIMS (USA)
Czas trwania testu: 3 minuty

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Ceftiofur, Cephapirin, Cloxacillin, Penicylina G

Test Charm 3 SL3 to 3-minutowy test, który umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie wszystkich sześciu antybiotyków beta-laktamowych dopuszczonych do stosowania w amerykańskich gospodarstwach mlecznych. Test SL3 jest zatwierdzony przez US NCIMS (National Conference on Interstate Milk Shipments) i FDA do badania surowego, mieszanego mleka krowiego.

 • Zatwierdzony przez US NCIMS/FDA do badania dodatku N
 • Wyniki w ciągu trzech minut
 • Wykrywa sześć leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu w USA
 • Wykorzystuje ten sam sprzęt co testy ROSA
 • Wyniki są zatwierdzone przez NCIMS do stosowania w systemie Charm EZ

SLAFM

Charm SL Aflatoksyna M1 Test

Zwierzę: Krowa
Eksport lub kraj: USA, MRL/Global
Zatwierdzenia:
Czas testu: 3 minuty

Testy dla: Aflatoksyny M1

Test Charm ROSA SLAFM umożliwia mleczarniom i producentom żywności wizualne wykrycie Aflatoksyny M1 w stężeniu 350 ppt w surowym, zmieszanym mleku krowim.

 • Pozytywny/negatywny wynik wizualny przy 350 ppt
 • Wyniki jakościowe w ciągu 3 minut
 • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy mleczne ROSA.
 • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

SLAFMQ

Charm SL Aflatoxin M1 Test ilościowy

Zwierzę: Krowa
Eksport lub kraj: USA, MRL/Global
Zatwierdzenia: US Collaborative Study
Czas trwania testu: 8 minut

Testy dla: Aflatoksyny M1

Test ROSA SLAFMQ umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie aflatoksyny M1 na poziomie 0,5 ppb (500 ppt), czyli bezpiecznym dla zdrowia.

 • Wykrywa aflatoksynę M1 na poziomie 0,5 ppb (500 ppt), czyli bezpiecznym dla zdrowia.
 • Wyniki ilościowe w ciągu 8 minut
 • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy mleczne ROSA.
 • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

SLBL

Charm SL Test na obecność beta-laktamów

Zwierzęta: Krowa, Koza, Owca, Bawół wodny
Eksport lub kraj: USA
Zatwierdzenia: NCIMS (USA)
Czas trwania testu: 8 minut

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Ceftiofur, Cefapiryna, Penicylina G

Test ROSA SLBL Safe Level Beta-lactam umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie pięciu leków beta-laktamowych w mleku bydlęcym, kozim, owczym i bawolim. Test SLBL jest zatwierdzony przez US NCIMS do badania surowego mleka mieszanego zgodnie z załącznikiem N do rozporządzenia o mleku pasteryzowanym.

 • Zatwierdzony przez US NCIMS do badania zgodnie z załącznikiem N
 • Wyniki w ciągu 8 minut
 • Wykrywa pięć leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej bezpiecznych poziomów amerykańskich
 • Stosowane do mleka bydlęcego, koziego, owczego i bawolego
 • Wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy ROSA
 • Wyniki są zatwierdzone przez NCIMS do stosowania w systemie Charm EZ

STREP

Charm Streptomycin Test

Zwierzę: Krowa
Eksport lub kraj: USA, MRL/Global
Zatwierdzenia: SCSM (Białoruś), PIWET (Polska), GOST (Rosja)
Czas testu: 8 minut

Testy na: Dihydrostreptomycyny, Streptomycyny

Test ROSA STREP umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie w mleku streptomycyny i dihydrostreptomycyny, antybiotyków z rodziny aminoglikozydów.

 • Wyniki w ciągu 8 minut
 • Czułość do 25 ppb
 • Reaguje krzyżowo z dihydrostreptomycyną
 • Wykorzystuje ten sam sprzęt co inne testy ROSA
 • Wyniki mogą być odczytywane w systemie Charm EZ

SULF

Test Charm ROSA SULF

Zwierzę: Krowa
Eksport lub kraj: USA, MRL/Global
Zatwierdzenia: NCIMS (US)
Czas trwania testu: 8 minut

Testy dla: Sulfadimethoxine, Sulfamethazine

Test Charm ROSA SULF wykrywa 15 leków sulfonamidowych w mleku na poziomie lub poniżej US Safe Level. Oddzielny zestaw z buforem do rozcieńczania przystosowuje test Charm SULF do spełnienia europejskich MRL (100 ppb total sulfonamides) w mleku krowim, kozim i owczym.

 • Wykrywa 15 leków sulfonamidowych na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu w USA
 • Wykrywa całkowite sulfonamidy poniżej europejskiego MRL
 • Wykrywa sulfadymidynę poniżej CODEX MRL
 • Wyniki w ciągu 8 minut
 • Wykorzystuje ten sam sprzęt co inne testy ROSA
 • Wyniki mogą być odczytywane w systemie Charm EZ

SULF-MRL

Charm MRL Test sulfonamidów

Zwierzęta: Krowa, Koza, Owca
Eksportowe lub krajowe: MRL/Global
Zatwierdzenia: EMBRAPA (Brazylia) , GOST (Rosja)
Czas testu: 8 minut

Testy dla: Sulfacetamid, Sulfachloropirydyna, Sulfadiazyna, Sulfadimetoksyna, Sulfadoksyna, Sulfaetoksypirydyna, Sulfaguanidyna, Sulfamerazyna, Sulfametazyna, Sulfametizol, Sulfametoksazol, Sulfametoksypirydyna, Sulfapirydyna, Sulfaquinoxaline, Sulfathiazol, Sulfisoxazol

Test Charm ROSA SULF-MRL wykrywa 15 leków sulfonamidowych w mleku na poziomie lub poniżej US Safe Level. Oddzielny zestaw z buforem do rozcieńczania przystosowuje test Charm SULF do spełnienia europejskich MRL (100 ppb total sulfonamides) w mleku krowim, kozim i owczym.

 • Wykrywa 15 leków sulfonamidowych na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu w USA
 • Wykrywa całkowite sulfonamidy poniżej europejskiego MRL
 • Wykrywa sulfadymidynę poniżej CODEX MRL
 • Wyniki w ciągu 8 minut
 • Wykorzystuje ten sam sprzęt co inne testy ROSA
 • Wyniki mogą być odczytywane w systemie Charm EZ

TET-SL

Test Charm ROSA Tetracycline SL (potwierdzenie rozcieńczenia)

Zwierzę: Krowa
Eksport lub kraj: USA
Zatwierdzenia: NCIMS (USA)
Czas trwania testu: 8 minut

Testy dla: Chlortetracyklina, Oksytetracyklina, Tetracyklina

TET-SL wykrywa pozostałości chlortetracykliny, oksytetracykliny i tetracykliny w surowym, zmieszanym mleku w badaniu wstępnym na poziomie lub poniżej 100 ppb, co stanowi najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (AMRL) w UE/CODEX i Kanadzie.

 • Uzyskuje wyniki w ciągu 8 minut
 • Wykrywa tetracyklinę, chlortetracyklinę i oksytetracyklinę
 • Inkubacja w temperaturze 56 ± 1 °C
 • Spełnia amerykańską tolerancję po potwierdzeniu rozcieńczenia oraz spełnia wymagania EU/CODEX MRL i kanadyjskich przepisów AMRL w początkowym nierozcieńczonym etapie.

TRIO

Test Charm TRIO

Zwierzę: Krowa
Eksport lub kraj: USA, MRL/Global
Zatwierdzenia: NCIMS (USA)
Czas trwania testu: 3 minuty

Testy dla: Amoksycylina, Ampicylina, Ceftiofur, Cefapiryna, Chlortetracyklina, Kloxacylina, Hetacylina, Oksytetracyklina, Penicylina G, Sulfachloropirydyna, Sulfadiazyna, Sulfadimethoxine, Sulfadoxine, Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamethizole, Sulfapyridine, Sulfaquinoxaline, Sulfathiazole, Sulfasoxazole, Tetracycline

Charm TRIO Test wykrywa beta-laktamy, leki sulfowe i tetracykliny na poziomie lub poniżej kanadyjskich MRL (maksymalnych limitów pozostałości).

 • Czas testu: 3 minuty
 • Spełnia amerykańskie poziomy tolerancji
 • Spełnia kanadyjskie MRL
 • Dokładne wyniki testu ROSA dzięki systemowi Charm EZ
 • Wygodne drukowanie i pobieranie wyników