Test beta-laktamowy Charm 3 SL3 (Charm 3 SL3)

Test Charm 3 SL3 jest 3-minutowym testem, który umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie wszystkich sześciu antybiotyków beta-laktamowych dopuszczonych do stosowania w amerykańskich gospodarstwach mlecznych. Test SL3 jest zatwierdzony przez amerykańską Krajową Konferencję ds. Międzystanowych Przesyłek Mleka (NCIMS) i FDA do badania surowego, mieszanego mleka krowiego.

Obniżenie kosztów operacyjnych i poprawa wydajności transportu dzięki szybkiemu oczyszczeniu mleka z zanieczyszczeń. Ten 3-minutowy test Rapid One Step Assay (ROSA) jest szybki i wykrywa czułości, które odpowiadają bezpiecznym poziomom dla wszystkich antybiotyków beta-laktamowych zatwierdzonych do użytku w USA. Po wykonaniu testu Charm 3 SL3 należy odczytać i zapisać oficjalne wyniki w systemie Charm EZ. Test może być również interpretowany wizualnie, w sposób nieoficjalny, co czyni go idealnym do stosowania w gospodarstwie.

Test Charm 3 SL3 jest przeprowadzany w całej Ameryce Północnej przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko ze względu na szybkość, łatwość użycia, przenośność i minimalne wymagania sprzętowe.

Korzyści

  • Zatwierdzony przez US NCIMS/FDA do badania dodatku N
  • Wyniki w ciągu trzech minut
  • Wykrywa sześć leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu w USA
  • Wykorzystuje ten sam sprzęt, co testy ROSA
  • Wyniki są zatwierdzone przez NCIMS do stosowania w systemie Charm EZ

Informacje o przepisach

  • Wykrywa sześć leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu w USA.
  • Zatwierdzone przez Krajową Konferencję ds. Międzystanowych Przesyłek Mleka (NCIMS).
  • Zatwierdzony przez Instytut Badawczy AOAC, Maryland, USA.
  • Zatwierdzone przez Dairy Quality Control Laboratory (DQCI)

Testy Charm mogą pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych i poprawieniu wydajności transportu poprzez szybkie wykrycie dobrego mleka. Opatentowana przez firmę Charm technologia ROSA pozwala na określenie wrażliwości na leki na poziomie jak najbardziej zbliżonym do wymaganych przepisami, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka, które może być spowodowane zbyt czułymi testami przesiewowymi.

Portfolio ROSA firmy Charm obejmuje testy do wykrywania najczęściej stosowanych antybiotyków i aflatoksyny M1. Paski Charm ROSA są produkowane tak, aby badać poziomy tolerancji w USA, EU MRL/CODEX, kanadyjskie MRL oraz wiele innych wymagań specyficznych dla danego kraju i zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Szybkość, łatwość użycia i minimalne wymagania sprzętowe sprawiają, że testy ROSA są niezwykle uniwersalne; mogą być wykonywane przez rolników, lekarzy weterynarii, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie rejestrowane za pomocą systemu Charm EZ lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych.