Charm MRL Beta-lactam 1-Minute Test (MRLBL1)

W ciągu jednej minuty, test ROSA MRLBL1, wykrywa 13 leków beta-laktamowych w mleku na poziomie lub poniżej maksymalnych limitów pozostałości UE i CODEX. Test Charm MRLBL1 wykorzystuje system Charm EZ, który inkubuje i odczytuje próbkę w jednym kroku. Pozwala to mleczarniom na przyspieszenie produkcji, ponieważ mleko z wynikiem negatywnym może zostać oczyszczone w ciągu zaledwie jednej minuty.

System jest szybki, łatwy w użyciu i przenośny, może być stosowany przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek, odbiorców mleka i laboratoria badające mleko.

Próbka mleka jest nakładana na pasek z bocznym przepływem MRLBL1, a system EZ inkubuje pasek i wyświetla wynik testu. System EZ może być skonfigurowany do pracy w samochodzie lub do przesyłania danych do systemu LIMS.

Korzyści

Wykrywa 13 podstawowych leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej MRL UE i CODEX
Wyniki w ciągu 1 minuty
Wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy ROSA
Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

Informacje o przepisach

Wykrywa 13 podstawowych leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej wymagań UE i CODEX. Wytyczne Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) są dostępne na życzenie.
Zatwierdzony przez Polski Instytut Weterynarii (PIWET)
Zatwierdzony przez ILVO, Instytut Badań Rolniczych i Rybackich, Belgia

Testy Charm mogą pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych i poprawieniu wydajności transportu dzięki szybkiemu oczyszczeniu mleka z zanieczyszczeń. Opatentowana przez firmę Charm technologia ROSA pozwala na określenie wrażliwości na leki na poziomie jak najbardziej zbliżonym do wymaganych przepisami, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka, które może być spowodowane zbyt czułymi testami przesiewowymi.

Portfolio ROSA firmy Charm obejmuje testy do wykrywania najczęściej stosowanych antybiotyków i aflatoksyny M1. Paski Charm ROSA są produkowane tak, aby badać poziomy tolerancji w USA, EU MRL/CODEX, kanadyjskie MRL, wiele innych wymagań specyficznych dla danego kraju i zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Szybkość, łatwość użycia i minimalne wymagania sprzętowe sprawiają, że testy ROSA są niezwykle uniwersalne; mogą być wykonywane przez rolników, lekarzy weterynarii, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie rejestrowane za pomocą systemu Charm EZ lub Charm EZ Lite, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych.