Testy Charm na obecność sulfonamidów (SULF)

Test Charm ROSA SULF wykrywa 15 leków sulfonamidowych w mleku na poziomie lub poniżej US Safe Level. Oddzielny zestaw, Charm MRL Sulfa Test, spełnia europejskie MRL (100 ppb total sulfonamides) w mleku krowim, kozim i owczym.

Testy SULF są przeprowadzane przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko.

Te 8-minutowe testy Rapid One Step Assay wykonywane są za pomocą paska z bocznym przepływem w systemie Charm EZ lub ROSA Pearl-X Reader. Po dodaniu próbki, inkubuj i odczytaj wyniki.

Obniż koszty operacyjne i popraw wydajność transportu poprzez szybkie oczyszczenie mleka z zanieczyszczeń dzięki bocznym paskom Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL/CODEX/Unii Celnej oraz wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie zapisywane za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Wykrywa 15 leków z grupy sulfonamidów na poziomie lub poniżej US Safe Level
  • Wykrywa całkowite sulfonamidy poniżej europejskiego MRL
  • Wykrywa sulfadimidynę poniżej CODEX MRL
  • Wyniki w ciągu 8 minut
  • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA
  • Wyniki mogą być odczytane w systemie Charm EZ

Informacje o przepisach

  • Wykrywa 15 leków sulfonamidowych w mleku na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu amerykańskiego.
  • Wykrywa całkowite sulfonamidy poniżej europejskiego MRL; wykrywa sulfadimidynę poniżej CODEX MRL. Wytyczne Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) dostępne na życzenie.
  • Zatwierdzony przez EMBRAPA, Brazylia i Federalny Uniwersytet Minas Gerais (UFMG), Brazylia.