Charm ROSA Beta-lactam 30 Second Test (BL30SEC)

Technologia Charm Rapid One Step Assay (ROSA) jest zaufanym narzędziem stosowanym w przemyśle mleczarskim na całym świecie do szybkiego i dokładnego badania pozostałości mleka. Charm ROSA Beta-lactam 30 Second Test (BL30SEC) wykrywa sześć leków beta-laktamowych w surowym, zmieszanym mleku krowim na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu US Safe Levels i jest zatwierdzony przez National Conference of Interstate Milk Shipments (NCIMS) do kontroli cystern z mlekiem zgodnie z wymogami Pasteurized Milk Ordinance Appendix N.

Trwający zaledwie 30 sekund test BL30SEC jest najszybszym dostępnym testem na obecność antybiotyków w mleku i otwiera nowe możliwości w zakresie wydajności mleczarni, zrównoważonego rozwoju i automatyzacji.

Korzyści

Uzyskuje wyniki w 30 sekund.
Inkubacja w temperaturze 56°C
Wyniki mogą być odczytane przy użyciu systemu Charm EZ
Informacje o przepisach
Wykrywa wszystkie 6 zatwierdzonych w USA leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu.
Zatwierdzone przez NCIMS do kontroli cystern z mlekiem
Testy Charm mogą pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych i poprawieniu wydajności transportu dzięki szybkiemu oczyszczeniu mleka z zanieczyszczeń. Opatentowana przez firmę Charm technologia ROSA pozwala na określenie wrażliwości na leki na poziomie jak najbardziej zbliżonym do wymaganych przepisami, zapobiegając niepotrzebnemu odrzucaniu mleka, które może być spowodowane zbyt czułymi testami przesiewowymi.

Portfolio ROSA firmy Charm obejmuje testy do wykrywania najczęściej stosowanych antybiotyków i aflatoksyny M1. Paski Charm ROSA są produkowane tak, aby badać poziomy tolerancji w USA, EU MRL/CODEX, kanadyjskie MRL, wiele innych wymagań specyficznych dla danego kraju i zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Szybkość, łatwość użycia i minimalne wymagania sprzętowe sprawiają, że testy ROSA są niezwykle uniwersalne; mogą być wykonywane przez rolników, lekarzy weterynarii, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie rejestrowane za pomocą systemu Charm EZ lub Charm EZ Lite, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych.