Charm QUAD2 Test (QUAD2)

Test QUAD2 wykrywa leki z grupy makrolidów i gentamycyny w surowym mleku mieszanym. Przebiega według tej samej prostej procedury i wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy mleczne ROSA. Próbka mleka jest dodawana do paska testowego, inkubowana, a wynik jest odczytywany w ciągu kilku sekund za pomocą systemu Charm EZ.

Testy ROSA są wykorzystywane przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko ze względu na szybkość, łatwość użycia, przenośność oraz minimalne wymagania sprzętowe.

Obniżenie kosztów operacyjnych i poprawa wydajności transportu dzięki szybkiemu oczyszczeniu mleka z zanieczyszczeń dzięki bocznym paskom Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL/CODEX/Unii Celnej oraz wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki testów z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie rejestrowane za pomocą systemu Charm EZ lub Charm EZ Lite, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Wyniki w ciągu 5 minut
  • Wykrywa makrolidy i gentamycynę
  • Wygodne drukowanie i pobieranie wyników
  • Spełnia wymagania EU/CODEX i chińskich MRL
  • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA.
  • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

Informacje o przepisach

  • Wykrywa makrolidy i gentamycynę, spełniając wymagania EU/CODEX i chińskiego MRL.