Home 5 Sprzęty 5 Czytnik Charm EZ

Czytnik Charm EZ

Zautomatyzuj badanie antybiotyków i aflatoksyny M1 w mleku

System Charm EZ był pierwszym połączonym inkubatorem i czytnikiem w przemyśle mleczarskim, umożliwiającym szybkie wykonywanie testów na antybiotyki i aflatoksyny M1 w mleku. Wystarczy włożyć boczny pasek pomiarowy ROSA (Rapid One Step Assay) i dodać mleko. System Charm EZ automatycznie identyfikuje test, czas inkubacji i temperaturę. Zamknij drzwi, a wyniki są gotowe w ciągu kilku minut.

System Charm EZ jest skonfigurowany dla klientów ze Stanów Zjednoczonych z testami skalibrowanymi zgodnie z poziomami tolerancji w USA oraz dla klientów międzynarodowych do wykrywania na poziomie MRL UE, CODEX i Unii Celnej. Prowadzi szeroką gamę testów ROSA dla beta-laktamów, beta-laktamów i fluniksyny, beta-laktamów i tetracykliny, chloramfenikolu, chinolonów, aminoglikozydów, makrolidów, sulfonamidów, tetracyklin i aflatoksyny M1.

System Charm EZ:

 • To połączenie inkubatora i czytnika w jednym systemie
 • Automatycznie identyfikuje test Charm ROSA
 • Jest w pełni konfigurowalny do potrzeb Twojego obiektu. Służy do inkubacji i odczytu testów; lub, aby wykonać testy partii, inkubować oddzielnie i odczytać wyniki.
 • Będzie samodzielnie diagnozować typowe błędy
 • Posiada łatwo wyjmowaną płytkę do czyszczenia
 • Posiada wyświetlacz dotykowy
 • Zapewnia redundancję danych i wygodny transfer do komputera. Pamięć wewnętrzna przechowuje 8000 wyników testów; karta SD przechowuje ponad 100 000 wyników testów. Wyniki są przesyłane do komputera za pomocą standardowego kabla USB lub bezprzewodowo. Wyniki mogą być również przesyłane do sieci LIMS przez Ethernet.
 • Wielojęzyczny

Korzyści

 • Prowadzi testy antybiotykowe ROSA dla wszystkich głównych rodzin leków
 • Wykrywa antybiotyki na bezpiecznych poziomach lub MRL UE, CODEX, Unii Celnej
 • Wykrywa aflatoksynę M1
 • Automatycznie wybiera właściwy test, czas inkubacji i temperaturę
 • Dokonuje samodiagnozy; wyszukuje i wyświetla typowe błędy do natychmiastowej korekty

Informacje prawne

 • Zatwierdzony przez Krajową Konferencję USA ds. Międzystanowych Przesyłek Mleka (NCIMS)
 • Aprobata FDA M-I-13-2
 • Zatwierdzony przez Państwowy Komitet Normalizacyjny Republiki Białoruś (Gosstandart)

Kody zamówienia

ZawartośćKod zamówienia #
Charm EZ SystemLF-ROSA-EZ
Charm EZ US SystemLF-ROSA-EZ-US
Charm EZ System w/ EthernetLF-ROSA-EZ-ET
Charm EZ US System w/ EthernetLF-ROSA-EZ-US-ET
Power AdapterPWR-AUTOCRD
Power ConverterPWR-CON-24/12
Thermal Citizen PrinterPRN-THERM-CITIZEN