Home 5 Sprzęty 5 Czytnik novaLUMII-X System (testy ATP, na czystość)

Czytnik novaLUMII-X System (testy ATP, na czystość)

System novaLUM II-X

System novaLUM II-X łączy zaufaną technologię wykrywania ATP (trójfosforanu adenozyny) firmy Charm z zaawansowanym nowym oprogramowaniem novaLINK 5, tworząc potężny system, który sprawia, że ​​weryfikacja warunków sanitarnych, działania naprawcze i dokumentacja są łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Dzięki systemowi novaLUM II-X możesz zoptymalizować monitorowanie warunków sanitarnych w czasie rzeczywistym i łatwo wykorzystać zebrane dane do oceny i ulepszenia programu sanitarnego. Dzięki skutecznemu programowi sanitarnemu będziesz w stanie zmniejszyć wyzwania związane z drobnoustrojami, poprawić jakość produktów, zmniejszyć liczbę reklamacji klientów, wydłużyć okres przydatności do spożycia produktów i chronić swoją markę przed wycofywaniem produktów.

W połączeniu z testami Charm PocketSwab Plus, FieldSwab, WaterGiene i AllerGiene system novaLUM II-X jest używany do kontroli warunków sanitarnych i alergenów, weryfikacji pasteryzacji i badań przesiewowych pestycydów. W ciągu zaledwie pięciu sekund system novaLUM II-X jest w stanie wykryć nawet najmniejsze poziomy zanieczyszczenia ATP.

System novaLUM II-X synchronizuje dane z instrumentu z lokalnymi lub korporacyjnymi bazami danych oraz może identyfikować i zgłaszać wadliwe miejsca pobierania wymazów podczas sanityzacji w celu natychmiastowego przeglądu zarządzania. Oprogramowanie novaLINK 5 identyfikuje lokalizacje, które wielokrotnie ulegają awariom, i tworzy losowe plany pobierania próbek na podstawie oceny ryzyka. Kierowanie na obszary z niedoborami sanitarnymi pomaga kontrolować koszty sanitarne i badać SSOP. Zautomatyzowane raportowanie usprawnia działania naprawcze poprzez system novaLUM II-X, dostarczając dokumentację spełniającą wymagania audytów stron trzecich, tj. SQF, BRC i FSSC.

Korzyści

  • Wykrywa ATP w 5 sekund
  • Synchronizuje i raportuje wyniki w czasie rzeczywistym przez WiFi
  • Wykorzystuje dane do tworzenia planów SMART
  • Dostarcza dokumentację do audytów stron trzecich