Home 5 Sprzęty 5 Czytnik Charm EZ-M

Czytnik Charm EZ-M

Charm EZ-M System

Wykonuj analizę w czasie rzeczywistym na surowych składnikach

System Charm EZ-M był pierwszym dostępnym połączonym inkubatorem i czytnikiem w przemyśle paszowym i zbożowym. Charm EZ-M odczytuje każdy ilościowy pasek mikotoksyn ROSA używany do badania ziarna, w tym testy na obecność aflatoksyny, DON (wymiotoksyny), fumonizyny, ochratoksyny, toksyn T-2 / HT-2 i zearalenonu, które posiadają certyfikat FGIS dla wielu towarów. Każdy z tych testów mikotoksyn ma inny kolorowy pasek do automatycznej identyfikacji w systemie Charm EZ-M.

Testowanie jest tak szybkie i proste, że wiele zakładów korzysta z systemu Charm EZ-M do przeprowadzania analiz surowców w czasie rzeczywistym w ramach testów akceptacyjnych. Dzięki przesiewaniu ziarna w obszarze odbioru producenci żywności mogą być pewni, że surowce mają akceptowalną jakość.

System Charm EZ-M:

 • Jest w pełni konfigurowalny do potrzeb Twojego obiektu. Pojawiają się tylko testy, towary i rozcieńczenia dla określonych poziomów wykrywania. Służy do inkubacji i odczytu testów; lub, aby wykonać testy wsadowe, zewnętrznie inkubować wiele testów i odczytać wyniki w systemie Charm EZ-M.
 • Automatycznie zdiagnozuje typowe błędy, takie jak ponowne wykonanie tego samego paska lub dodanie zbyt dużej ilości próbki.
 • Zapewnia redundancję danych i wygodny transfer do komputerów zewnętrznych. Pamięć wewnętrzna przechowuje 8000 wyników testów; karta SD przechowuje ponad 100 000 wyników testów. Wyniki są przesyłane do komputera za pomocą standardowego kabla USB, bezprzewodowo lub za pomocą czytnika kart SD. Wyniki można również przesyłać do sieci LIMS.
 • Jest skonfigurowany w wybranych przez Ciebie językach.

Korzyści

 • Przeprowadza wszelkie ilościowe testy mikotoksyn ROSA, w tym testy zatwierdzone przez USDA-FGIS
 • Automatycznie wybiera właściwy czas inkubacji, temperaturę i ustawienia kalibracji
 • Wyświetla tylko testy, towary i rozcieńczenia używane w placówce
 • Połączony inkubator i czytnik
 • Może być używany z zewnętrznymi inkubatorami do odczytywania wyników testów w trybie partii próbek
 • Autodiagnostyka; wyszukuje i wyświetla typowe błędy do natychmiastowej korekty
 • Zapewnia redundancję danych i łatwy transfer danych do komputera
 • Wyświetlacz dotykowy
 • Wielojęzyczna funkcjonalność