Home 5 Sprzęty 5 pH Metry 5 Roztwory

Roztwory

HI7007L Roztwór buforowy pH 7.01, 500 ml

Roztwór buforowy pH 7.01, 500 ml


HI7004L Roztwór buforowy, pH 4.01

Roztwór buforowy, pH 4.01, 500 ml


HI70300M Roztwór do przechowywania elektrod, 230 ml

HI-70300M to roztwór do przechowywania, który można stosować w celu zapewnienia maksymalnej wydajności elektrod pH i ORP.

Po wyczyszczeniu elektrody jednym z naszych roztworów czyszczących, opłucz ją wodą z kranu, a następnie namocz elektrodę w roztworze do przechowywania przed wykonaniem pomiarów. Roztwór buforowy pH 4,01 lub pH 7,01 można stosować, jeśli poziom roztworu do przechowywania jest niski.

Pomiędzy pomiarami roztwory do przechowywania minimalizują rozwój drobnoustrojów i zapobiegają wszelkim skutkom dyfuzji i osmozy, a także utrzymują nawodnioną i czystą końcówkę czujnika i złącze referencyjne – wszystko to jest ważne dla optymalnego czasu odpowiedzi i pomiaru.

Świeżość i jakość roztworu do przechowywania zapewniają hermetyczne butelki z plombami zabezpieczającymi. Każda butelka jest oznaczona numerem partii i datą ważności.

Proszę zanotować: Elektrody pH lub Redox (ORP) nigdy nie powinny być przechowywane w wodzie destylowanej lub dejonizowanej, ponieważ skróci to żywotność czujnika. 


HI7061L Roztwór do czyszczenia, zastosowanie ogólne

HI-7061L Uniwersalny roztwór czyszczący 230 ml

HI-7061L to uniwersalny środek czyszczący, który może być używany do różnych zastosowań. Elektrody ulegają zabrudzeniu w wyniku użytkowania i dadzą niedokładne wyniki, nawet jeśli odczytane zostaną prawidłowo w buforze pH. Roztwory czyszczące HANNA eliminują zanieczyszczenia, które pozostają na powierzchni elektrod po zanurzeniu w próbkach podczas pomiaru lub w przypadku nieprawidłowego przechowywania.

W HANNA sugerujemy regularne czyszczenie końcówki i złącza elektrody w roztworach czyszczących, aby zapewnić czystość sondy i zapobiec zatykaniu złącza. Wszystkie roztwory czyszczące są pakowane w hermetyczne butelki z zamknięciem zabezpieczającym, aby zapewnić jakość i świeżość. Wszystkie roztwory zawierają numer partii i datę ważności. Dostępne w butelkach 230 ml i 500 ml oraz pojedynczych saszetkach 20 ml w opakowaniach po 25 ml.