Home 5 Sprzęty 5 Czytnik testów Peel Plate (czytnik płytkowych testów mikrobiologicznych)

Czytnik testów Peel Plate (czytnik płytkowych testów mikrobiologicznych)

Liczniki Kolonii Testów Pyłtkowych Peel Plate

Szybko i dokładnie policz i udokumentuj kolonie drobnoustrojów

Liczniki kolonii Charm Peel Plate są przeznaczone do dokładnego liczenia i dokumentowania kolonii drobnoustrojów natychmiast z testów Peel Plate. Licznik kolonii Peel Plate jest przeznaczony dla wszystkich płytek Peel Plate o pojemności 1 ml, natomiast licznik kolonii Peel Plate Colony Counter II jest przeznaczony zarówno dla płytek Peel Plate o pojemności 1 ml, jak i 5 ml.

Oba systemy Peel Plate Colony Counter działają bez oddzielnego komputera. Konfiguracja jest dziecinnie prosta — wystarczy ją podłączyć i gotowe. Aby przeanalizować test Peel Plate, po prostu umieść płytkę w systemie i naciśnij „Count”. System wykonuje zdjęcie płytki, a najnowocześniejszy procesor obrazu dokładnie zlicza kolonie – wszystko w mniej niż cztery sekundy.

Obrazy, próbki i wyniki zliczeń są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, którą opcjonalnie można przenieść do sieci zapewniającej praktycznie nieograniczoną przestrzeń dyskową. Wyniki są rejestrowane w czasie rzeczywistym, a następnie eksportowane do raportu Excel lub konfigurowane do bezpośredniej integracji z systemem LIMS.

Regularne kontrole kalibracji pomagają zapobiegać błędom zliczania, zanim one wystąpią. Jeśli system wykryje nieprawidłowości w płytce, takie jak duże kolonie, użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Dokładność kalibracji można zwiększyć za pomocą regulowanych ustawień rozmiaru, koloru, wygładzania i jasności.

Zarówno Peel Plate Colony Counter, jak i Peel Plate Colony Counter II są wyposażone w bezprzewodową klawiaturę/mysz. Opcjonalne skanery kodów kreskowych i QR upraszczają organizowanie i wyszukiwanie wyników testów.

Ekran zliczania

 1. Zaloguj się unikalnym ID Operatora i hasłem
 2. Wybierz rozmiar płytki (tylko Peel Plate Colony Counter II)
 3. Wybierz typ blachy
 4. Wybierz kanał matrycy
 5. Talerz zliczania

Opcje i funkcje liczenia

Liczniki kolonii na płytkach mogą być ustawione na:

 1. Wymagać identyfikatora próbki
 2. Stosować zasady zaokrąglania rachunków
 3. Szacowanie liczebności zgodnie z konwencją liczenia mikroorganizmów
 4. Większa niż maksymalna liczba w przypadku TNTC i mniejsza niż 1 dla liczby 0.
 5. Wyświetlanie pól tabeli w polu Count, umożliwiających edycję rozcieńczenia, notatek i ręczne unieważnienie liczenia.
 6. Automatyczna inkrementacja z numeru próbki i rozpoczęcie zliczania po naciśnięciu klawisza Enter.

Przegląd wyników

 1. Przeglądaj wyniki testu, w tym zliczony obraz i zapisane dane (ID próbki, ID operatora, data i czas, liczba, rozcieńczenie, CFU/g, uwaga/błąd, jeśli dotyczy)
 2. Obrazy mogą być powiększone, aby zobaczyć zakreślone (policzone) kolonie 
 3. Pobierz w czasie rzeczywistym lub wyeksportuj jeden dzień, tydzień, miesiąc lub wszystkie aktualne zapisane wyniki testów do jednego arkusza kalkulacyjnego, aby ułatwić zarządzanie danymi.

Kod kreskowy identyfikatora próbki

 1. Identyfikacja próbki QR
  Skanowanie QR to rodzaj kodu kreskowego 2D, który oba systemy Peel Plate Colony Counter mogą automatycznie skanować jako część procesu liczenia – wystarczy włożyć test Peel Plate i nacisnąć 'Count’.  System automatycznie zapisuje ID próbki wraz z wynikiem testu. Skraca to czas wprowadzania identyfikatora próbki i zmniejsza liczbę błędów popełnianych przez operatora podczas wprowadzania identyfikatora próbki.
 2. Zewnętrzne kody kreskowe (dostępne dla wszystkich rozmiarów płytek Peel Plate 1 mL)
  Oba systemy liczników kolonii na płytkach Peel Plate są również wyposażone w zewnętrzny skaner kodów kreskowych USB do użytku z drukowanymi kodami kreskowymi generowanymi przez użytkownika końcowego. Skanowanie kodów kreskowych skraca czas wprowadzania identyfikatora próbki i zmniejsza liczbę błędów operatora przy wprowadzaniu identyfikatora próbki. Tego typu kody kreskowe są bardziej rozpowszechnione niż skanowanie QR.

Korzyści

 • Oblicza wyniki w mniej niż cztery sekundy
 • Kompatybilny ze wszystkimi testami Peel Plate o pojemności 1 ml (liczba bakterii tlenowych, bakterie z grupy coli, E.coli/coliform, Enterobacteriaceae, bakterie heterotroficzne, drożdże i pleśń, Staphylococcus aureus). Posiada niezawodne śledzenie i analizę danych w celu ulepszenia dokumentacji
 • Dokładne i konfigurowalne dzięki unikalnym kanałom zaprogramowanym dla typów produktów
 • Zabezpiecz indywidualnym identyfikatorem operatora i hasłami, aby chronić integralność danych
 • Samowystarczalny – do zbierania danych nie jest potrzebny żaden dodatkowy komputer