Home 5 Mleczarstwo 5 Testy na czystość ATP

Testy na czystość ATP

Co to jest testowanie ATP?

Branże takie jak przetwórstwo żywności i napojów, hotelarstwo i sektor wodny wykorzystują szybkie testy ATP do szybkiej oceny próbek lub czystości powierzchni.

Żywe komórki i materia organiczna wykorzystują trójfosforan adenozyny (ATP), uniwersalną jednostkę energii. Większość komórek drobnoustrojów i pokarmów zawiera pewien poziom naturalnie występującego ATP. Waciki ATP z luminometrami wykrywają resztkowy ATP jako wskaźnik czystości powierzchni.

Jakie branże potrzebują testów ATP?

Portfolio produktów diagnostycznych firmy Charm Sciences obejmuje systemy monitorowania ATP i wymazówki chroniące markę i reputację branż takich jak:

 • Przetwórstwo mleczarskie: Testy wymazowe ATP firmy Charm chronią reputację firm sprzedających mleko i inne produkty mleczne.
 • Przetwórstwo pasz i zboża: Nawiązaliśmy współpracę z rolnikami w celu stworzenia sprzętu i zestawów testowych dostosowanych do ich potrzeb. Testy bezpieczeństwa żywności Charm umożliwiają również organom regulacyjnym testowanie zakładów przetwórczych i kontenerów transportowych pod kątem właściwej higieny.
 • Przetwarzanie żywności i napojów: Charm projektuje testy wymazów ATP, aby pomóc producentom żywności w spełnieniu różnych przepisów, standardów przetwarzania i standardów sanitarnych.
 • Hotelarstwo: Kierownicy hoteli ufają naszemu testowi PocketSwab Plus do czyszczenia często dotykanych powierzchni, takich jak uchwyty, piloty i umywalki.
 • Woda: system monitorowania ATP firmy Charm sprawdza jakość wody w celu poprawy gospodarki wodnej, higieny i warunków sanitarnych.

Najlepsze praktyki testowania ATP

Zrozumienie, jak nasza technologia będzie działać w ramach większego programu, ma kluczowe znaczenie podczas korzystania z urządzenia do testowania ATP.

Przestrzeganie najlepszych praktyk testowania ATP zapewnia optymalne wyniki:

 • Zacznij od mapowania całego obiektu na strefy.
 • Współpracuj ze swoim zespołem, aby wybrać najbardziej odpowiednie punkty testowe podczas mapowania całego środowiska.
 • Określ schemat testowania najlepiej dopasowany do unikalnych celów punktów testowych.
 • Oceniając, jak ważne są dane punkty testowe, weź pod uwagę, jak trudne jest czyszczenie powierzchni.
 • Punkty testowe Strefy 1 należy monitorować codziennie lub po ich wyczyszczeniu i przed skorzystaniem z nich przez pracowników, ponieważ obszary te są najbardziej zagrożone.
 • Monitoruj obszary o niższym ryzyku wystarczająco często, aby upewnić się, że działania sanitarne są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu.
 • Oceń każdy system monitorowania ATP w czasie, aby zwiększyć skuteczność procesu czyszczenia i obniżyć ogólne ryzyko.

Testy sanitarne / higieniczne (ATP).

Warunki sanitarne/higiena są integralną częścią bezpieczeństwa żywności, opieki zdrowotnej, hotelarstwa i innych gałęzi przemysłu. W zakładzie przetwórstwa spożywczego niepożądane, mikroskopijne substancje mogą zmienić wygląd, smak i bezpieczeństwo żywności. Podobnie w placówkach służby zdrowia niepożądane mikroorganizmy w salach pacjentów lub na sprzęcie chirurgicznym mogą rozprzestrzeniać infekcję.

Charm Sciences zapewnia testy ATP, które pozwalają klientom sprawdzić czystość na poziomie mikroskopowym w szybki, opłacalny i obiektywny sposób. Testy te są wykonywane w ciągu kilku sekund i umożliwiają natychmiastowe działania naprawcze w razie potrzeby.

Dlaczego warto wybrać testy i sprzęt ATP firmy Charm?

Charm Sciences oferuje wiodący w branży system monitorowania higieny ATP, który przewyższa inne pod względem wpływu temperatury i czasu na powtarzalność i dokładność wyników testów. Uzyskujemy walidacje dzięki ścisłej współpracy z agencjami regulacyjnymi i zdobyliśmy reputację preferowanego dostawcy usług diagnostycznych na całym świecie.

Oferujemy bardzo czuły system monitorowania ATP, który pomaga producentom i inspektorom w różnych branżach określić poziom czystości produktu. Nasz system łączy w sobie trzy podstawowe komponenty — projekt urządzenia testowego, chemię bioluminescencyjną i luminometr — aby przewyższyć pozostałe.

Oferujemy najnowocześniejsze, dostosowane do potrzeb fotopowielacze (PMT) do wykrywania ATP. Urządzenia te są bardziej wrażliwe na światło niż inne urządzenia, a mianowicie fotodiody. Ponieważ minimalny wykrywalny poziom światła jest znacznie niższy w przypadku PMT niż w przypadku innych instrumentów, lepiej nadają się one do wykrywania ATP.