PocketSwab Plus

Wymazówka PocketSwab Plus Rapid ATP (trifosforan adenozyny) jest stabilnym w temperaturze pokojowej, samodzielnym testem jednorazowym, który umożliwia całkowitą weryfikację higieny powierzchni w zaledwie 5 sekund, umożliwiając działania naprawcze w czasie rzeczywistym. Wacik PocketSwab Plus ATP służy do weryfikacji czyszczenia i walidacji praktyk sanitarnych i higienicznych, aby pomóc zapobiegać zakażeniom krzyżowym i zagrożeniom mikrobiologicznym z powodu nieskutecznych procedur sanitarnych. Dane są zbierane zgodnie z trendami na potrzeby dokumentacji HACCP oraz audytu bezpieczeństwa/jakości żywności.

Używany w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i medycznym, PocketSwab Plus zapewnia menedżerom obiektywne narzędzie do monitorowania praktyk sanitarnych i kontroli higieny. PocketSwab Plus szybko sprawdza, czy powierzchnia jest czysta, dzięki czemu pracownicy mogą bezpiecznie kontynuować produkcję żywności lub zapewniać czyste pomieszczenia do przyjmowania pacjentów.

Korzyści

  • Weryfikuje pomyślne czyszczenie i warunki sanitarne w ciągu pięciu sekund
  • Wykrywa pozostałości ATP z mikroorganizmów i substancji biologicznych niskiego poziomu (takich jak żywność lub krew), których nie można wykryć za pomocą oględzin
  • Okres przydatności do spożycia w temperaturze pokojowej jeden rok
  • Poddaj recyklingowi lub wyrzuć do zwykłych odpadów
  • Dokładne odczyty z luminometrem novaLUM