AllerGiene

Charm AllerGiene jest testem kontroli alergenów opartym na ATP, zaprojektowanym w celu zapobiegania kontaktowi krzyżowemu z uczulającymi zabrudzeniami spożywczymi na urządzeniach procesowych. Mierzy ATP (trójfosforan adenozyny) na niskim poziomie jako wskaźnik obecności żywności na powierzchniach czyszczonych na mokro lub wodzie do płukania. AllerGiene to prosty 20-sekundowy test wymazowy o wystarczająco wysokiej czułości na alergenne pozostałości żywności, aby osiągnąć wykrywanie porównywalne z metodami specyficznymi dla alergenów — od 0,1 do 25 ppm dla większości z ośmiu grup alergenów: masło orzechowe, pszenica, soja, skorupiaki (krewetki) , mleko, orzechy, jajko i sezam.

Test higieny Charm AllerGiene można wdrożyć w programach HACCP, pomagając producentom zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu alergenami poprzez weryfikację czyszczenia i usuwania resztek żywności ze wspólnych linii technologicznych. Natychmiastowe rezultaty AllerGiene umożliwiają ponowne czyszczenie przed kolejnym cyklem produkcyjnym.

Korzyści

  • Wyniki w 20 sekund
  • Wykrywa ATP ze wszystkich ośmiu głównych pokarmów FDA zawierających alergeny w jednym teście
  • Wrażliwości pokarmowe porównywalne z metodami specyficznymi dla alergenów
  • Umożliwia natychmiastowe ponowne oczyszczenie
  • Osiąga „wyższy poziom czystości”
  • Dokładne odczyty z luminometrem novaLUM