Home 5 Żywienie, Zdrowie człowieka 5 Badanie żywności i napojów

Badanie żywności i napojów

Zmniejsz zmartwienia dzięki zapobieganiu problemom, zanim się one pojawią.

Apetyt na różnorodność i pragnienie całorocznych produktów spożywczych i składników zwiększyło popyt na produkty globalne, znacznie komplikując łańcuch dostaw żywności. Różne przepisy i standardy przetwarzania utrudniają podążanie ścieżką bezpieczeństwa. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych twierdzi, że w samych Stanach Zjednoczonych trzy najbardziej importowane produkty to również produkty o najwyższym wskaźniku naruszeń; owoce morza (kwestie sanitarne), warzywa (pestycydy) i owoce (kwestie sanitarne).

Wiele przepisów rządowych przenosi obecnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności z reagowania na problemy związane z zanieczyszczeniami na zapobieganie im. FSMA, ustawa o modernizacji bezpieczeństwa żywności, podpisana w Stanach Zjednoczonych w 2011 r., jest mocnym przykładem takiej zmiany sposobu myślenia.

Konieczne stało się, aby przetwórcy żywności opracowali własne kompleksowe programy badań profilaktycznych, aby chronić nie tylko własny łańcuch żywnościowy, ale także zdrowie swoich konsumentów. Wymagana jest ochrona zarówno przed umyślnym, jak i niezamierzonym ryzykiem; zagrożenia biologiczne i chemiczne.

Urządzenia sanitarne/higiena (ATP)

Zakłady przetwórcze mogą poprawić bezpieczeństwo i jakość żywności, korzystając z programu sanitarnego Charm opartego na ATP, który zapewnia natychmiastową ocenę stanu higienicznego powierzchni (kontakt z żywnością i nieżywnością), jakości wody i innych obszarów środowiskowych, często w trudno dostępnych miejscach, które zostały nagrzane na sprzęcie. Używanie wymazówek PocketSwab Plus do sprawdzania powierzchni i wody identyfikuje problemy związane z zanieczyszczeniem, zapobiegając błędom sanitarnym.

Ponadto testy weryfikujące higienę, takie jak wymazówka WaterGiene, test FieldSwab i test E*Colite, są integralną częścią zapewnienia, że ​​sprzęt, wody procesowe i obiekty są utrzymywane w czystości i na poziomie bezpiecznym dla produkcji żywności.

Testy na obecność antybiotyków i mykotoksyn

Charm oferuje wiele zestawów testowych Charm II oraz ROSA (Rapid One Step Assay) testy paskowe z przepływem bocznym na antybiotyki i testy paskowe na mikotoksyny, które szybko i dokładnie wykrywają antybiotyki i mikotoksyny w przemyśle spożywczym. Testy te mogą pomóc zmniejszyć częstość występowania pozostałości w produktach gotowych, takich jak produkty z owoców morza, wypieki, piwo i wino, napoje, jaja, świeże produkty krojone, miód, mięso i drób.

Organizmy mykotoksyny przedostające się do procesu produkcji wypieków mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi i skracać okres przydatności do spożycia. Obawy te stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ na całym świecie rośnie popyt na większe wykorzystanie pełnego ziarna. Kilka testów ROSA na obecność aflatoksyny, womitoksyny i fumonizyny jest przydatnych w przypadku wypieków.

Ochratoksyna A jest głównym problemem dla przemysłu winogronowego i winiarskiego, ponieważ jest najbardziej rakotwórczą i najbardziej rozpowszechnioną ochratoksyną. Firma Charm oferuje test ilościowy ochratoksyny ROSA dla wina i soku winogronowego, pierwszy test przepływu bocznego dla ochratoksyny A.

Dla przemysłu pszczelarskiego (pszczelarskiego) kluczowe znaczenie ma gotowy produkt wolny od pozostałości antybiotyków. Urok zapewnia wiele testów dla miodu. Testy Charm II pomagają uniknąć potencjalnie szkodliwych pozostałości leków w miodzie.

Gotowy produkt wolny od pozostałości antybiotyków ma kluczowe znaczenie dla przemysłu mięsnego i drobiowego, zwłaszcza w obliczu rosnących obaw konsumentów o antybiotykooporność. Charm Kidney Inhibition Swab (KIS) to prosty w użyciu test hamowania do badań przesiewowych leków przeciwdrobnoustrojowych o szerokim spektrum działania w świeżej lub rozmrożonej tkance nerki. Ten test jest zatwierdzony przez USDA i używany przez inspektorów FSIS w ubojniach.

Testy patogenów

Patogeny mogą stanowić problem w produkcji wypieków o niskiej zawartości wilgoci. Testy Pathogel wykrywają bakterie z grupy coli, E. coli i paciorkowce wytwarzające siarkowodór (np. Salmonella, Citrobacter).

E*Colite jest przeznaczony do reanimacji i wykrywania bakterii z grupy coli i E. coli ze stresem chlorowym występujących w wodzie pitnej, butelkowanej, wodzie do żywności/napojów oraz świeżych sokach. Jest to również metoda analityczna zatwierdzona przez EPA na potrzeby krajowych przepisów dotyczących wody pitnej oraz monitorowania zgodności z przepisami dotyczącymi wód gruntowych.

Testy alergenowe

Charm AllerGiene to test kontroli alergenów oparty na ATP, zaprojektowany w celu zapobiegania kontaktowi krzyżowemu z uczulającymi zabrudzeniami spożywczymi na urządzeniach procesowych. Mierzy ATP (trójfosforan adenozyny) na niskim poziomie jako wskaźnik obecności żywności na powierzchniach czyszczonych na mokro lub wodzie do płukania.

Test na mleko Aller-ROSA do wykrywania alergenów wykrywa obecność alergenów mleka, kazeiny i/lub beta-laktoglobuliny, w wodzie do płukania lub na powierzchniach mających kontakt z żywnością.

Testowanie pestycydów

Test CideLite oferuje szerokie spektrum wykrywania fosforoorganicznych i n-metylokarbaminianów w owocach i warzywach, miodzie, mleku, tkankach i rybach. Używając owadziej esterazy, która jest bardzo wrażliwa na insektycydy, CideLite jest od 100 do 1000 razy bardziej wrażliwy na fosforoorganiczne i n-metylokarbaminiany niż testy wykorzystujące reakcję acetylocholinoesterazy.