Home 5 Zboża, Pasze 5 Testy na mykotoksyny

Testy na mykotoksyny

Testy ROSA (Rapid One Step Assay)

Firma Charm produkuje różne testy ROSA (Rapid One Step Assay) do wykrywania mykotoksyn (aflatoksyny, DON/wymiotoksyny, fumonizyny, ochratoksyny, T2/HT2 i zearalenonu) w paszy i zbożu oraz aflatoksyny M1 w mleku. Wykorzystując innowacyjną technologię ROSA, testy mikotoksyn z przepływem bocznym Charm są łatwe w użyciu i zapewniają szybkie, ilościowe wyniki. Wszystkie testy mikotoksyn ROSA mają podobny format i można je odczytać na tym samym sprzęcie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i urzędowo rejestrowane za pomocą systemu Charm EZ-M. Aby dowiedzieć się więcej o testach mikotoksyn firmy Charm, pobierz Kompletny przewodnik po mykotoksynach.

Skorzystaj z naszego narzędzia wyszukiwania mykotoksyn, aby znaleźć odpowiedni pasek dla siebie!

Co to są mykotoksyny?

Mikotoksyny to toksyczne substancje chemiczne wytwarzane przez niektóre rodzaje pleśni i grzybów, które zagrażają naszym dostawom żywności. Zanieczyszczenie mikotoksynami może wystąpić podczas zbioru plonów, suszenia lub przechowywania ziarna. Mykotoksyny przetrwają przetwarzanie żywności i są stabilne chemicznie.

Najbardziej problematycznymi mykotoksynami, które stanowią zagrożenie dla zwierząt gospodarskich i zdrowia ludzi, są aflatoksyna, deoksyniwalenol (DON/womitoksyna), fumonizyna, ochratoksyna, T-2/HT-2 i zearalenon.

Porażenie pleśnią upraw zarówno przed, jak i po zbiorach powoduje pojawienie się mikotoksyn w łańcuchu pokarmowym. Narażenie na mikotoksyny może nastąpić pośrednio od zwierząt karmionych zanieczyszczoną paszą lub bezpośrednio od konsumentów spożywających zakażoną żywność.

Jakie są skutki mykotoksyn?

Mikotoksyny mogą powodować różne niekorzystne skutki zdrowotne dla zwierząt gospodarskich, zwierząt domowych i ludzi. Te niekorzystne skutki zdrowotne mogą obejmować długoterminowe konsekwencje, takie jak rak i niedobór odporności, po ostre zatrucie.

Mikotoksyny powodują reakcję toksyczną znaną jako mykotoksykoza po spożyciu przez ludzi lub zwierzęta. Do częstych chorób związanych z mikotoksykozą należą zaburzenia neurologiczne i immunologiczne, różne zespoły krwotoczne, choroby wątroby, toksyczne aleukie pokarmowe, różne rodzaje nowotworów i nefropatie. Mikotoksyny osłabiają również układ odpornościowy, co może prowadzić do wtórnych infekcji.

U zwierząt mykotoksyny mogą powodować problemy z odrzucaniem paszy i reprodukcją, a także mnóstwo innych problemów, które nie sprzyjają produkcji rolnej lub żywności.

Kto musi badać mikotoksyny?

Każda osoba zaangażowana w produkcję, ocenę, przechowywanie lub transport paszy i zboża:

Dostawcy karmy dla zwierząt domowych: Testy na mikotoksyny zapewnią zdrowie zwierząt, jednocześnie wspierając wzrost gospodarczy Twojej firmy jako dostawcy paszy dla zwierząt lub karmy dla zwierząt domowych.

 • Elewatory zbożowe: Wczesne wykrywanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i mikotoksyn w elewatorach zbożowych pomaga podjąć właściwą decyzję o odrzuceniu lub segregacji dostawy.
 • Młyny paszowe i zbożowe: Jeśli pracujesz w młynach paszowych i zbożowych, chcesz czuć się pewnie podczas testowania swoich produktów pod kątem mykotoksyn, aby móc podejmować obiektywne decyzje podczas kierowania ładunków zboża.
 • Producenci zbóż: Testy na mikotoksyny zapewnią zgodność zbóż z przepisami i nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.
 • Producenci żywności i napojów, którzy wykorzystują zboża jako surowiec: Producenci żywności i napojów muszą zapewnić zgodność swoich produktów z wymogami prawnymi i bezpieczeństwo toksykologiczne.
 • Agencje kontroli zboża: Agencje te mogą łagodzić potencjalne zagrożenia dla zdrowia poprzez odpowiednie testowanie mikotoksyn, suszenie, kontrolę i przechowywanie ziarna.

Jak można przetestować mikotoksyny?

Charm Sciences projektuje zestawy do testowania mikotoksyn, które dają dokładne wyniki na miejscu iw punkcie odbioru, eliminując w ten sposób opóźnienia i koszty wysyłania próbek do testów.

Charm Sciences zapewnia kompletne rozwiązanie do oceny poziomu toksyczności twojego ziarna, utrzymując wszystko w ruchu z optymalną prędkością.

Jakie zboża można badać na obecność mikotoksyn?

Analiza mikotoksyn jest odpowiednim i niezbędnym środkiem zarządzania ryzykiem podczas obsługi, produkcji lub przetwarzania upraw, takich jak:

 • Nasiona orzeszków ziemnych i orzeszki ziemne
 • Śruta pszenna lub śruta pszenna
 • Mąka pszenna i pszenna
 • Karma z glutenem kukurydzianym
 • Kukurydza i mąka kukurydziana
 • Jęczmień
 • Kukurydza
 • Sorgo
 • Proso
 • Ryż
 • Wywar gorzelniany Suszone ziarna z substancjami rozpuszczalnymi (DDGS)

Jakie mikotoksyny badamy i dlaczego?

Charm Sciences oferuje następujące zestawy do testowania mikotoksyn:

 • Testy na aflatoksyny: Testy te umożliwiają producentom pasz i zboża wykrycie aflatoksyny, rodzaju trującej mikotoksyny wytwarzanej przez gatunki Aspergillus.
 • Testy DON: Womitoksyna lub deoksyniwalenol (DON) jest mykotoksyną wytwarzaną przez wiele gatunków grzybów Fusarium.
 • Testy na fumonizynę: Testy te pozwalają na wykrycie fumonizyny. Ta mikotoksyna może mieć znaczący wpływ na zdrowie zwierząt gospodarskich.
 • Testy na ochratoksynę: Wytwarzana przez pleśnie Aspergillus i Penicillium ochratoksyna powoduje nefropatię u zwierząt gospodarskich.
 • Testy toksyn T-2 i HT-2: Te toksyny znajdują się w owsie, pszenicy, kukurydzy, jęczmieniu i innych ziarnach.
 • Testy zearalenonu: Te zestawy do testowania mikotoksyn testują zearalenon, główną mikotoksynę Fusarium.

Dlaczego warto wybrać testy Charm mykotoksyn?

Opcje mykotoksyn Charm Sciences są zatwierdzone przez FGIS i zawierają najbardziej obszerną listę zatwierdzonych towarów w branży. Oferujemy kilka rozwiązań do zarządzania danymi, od lokalnych po ogólnokorporacyjne śledzenie, śledzenie i tworzenie trendów.

Charm jest preferowanym dostawcą testów diagnostycznych i światowym liderem w produkcji szybkich testów do wykrywania zagrożeń sanitarnych, drobnoustrojów, toksyn i pozostałości w wielu gałęziach przemysłu.

W związku z tym oferujemy całodobową obsługę klienta i dysponujemy metodami zatwierdzonymi przez Federalną Służbę Kontroli Zboża (FGIS) dla naszej linii produktów mykotoksyn. FGIS zapewnia integralność inspekcji i odpowiada za obsługę i ważenie amerykańskiego zboża, w tym zboża mieszanego, nasion słonecznika, pszenżyta, soi, sorgo, siemienia lnianego, jęczmienia, owsa, żyta, pszenicy i kukurydzy.

Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby pomóc Ci w dostarczaniu produktów i usług najwyższej jakości, jednocześnie chroniąc Twój produkt i markę. Opracowujemy rozwiązania do diagnostyki sanitarnej i bezpieczeństwa żywności, aby zapobiegać wyzwaniom mikrobiologicznym i chemicznym w zastosowaniach związanych z produkcją żywności od pola do stołu.