Home 5 Zboża, Pasze 5 Testy na mykotoksyny 5 Test na ochratoksyny

Test na ochratoksyny

Test na ochratoksyny

Ochratoksyna stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności podobne do innych mikotoksyn. Połknięta z zanieczyszczoną żywnością toksyna ta stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Jest immunosupresyjny, mutagenny, rakotwórczy i cytotoksyczny. W rezultacie różne branże na całym świecie zaostrzają przepisy mające na celu ochronę konsumentów przed szkodliwymi skutkami spożycia ochratoksyny.

Na przykład Unia Europejska ustaliła orientacyjne poziomy dla pasz i maksymalne poziomy dla żywności, a Chiny ustanowiły dopuszczalne poziomy ochratoksyn w paszach. Inne kraje, takie jak Indonezja, Singapur, Korea i Malezja, również ustanowiły przepisy.

Dowiedz się więcej o teście OCHRAQ-G lub skorzystaj z naszego narzędzia do wyszukiwania mykotoksyn, aby znaleźć odpowiedni test dla siebie.

Co to jest ochratoksyna?

Ochratoksyna jest mikotoksyną wytwarzaną przez pleśnie Penicillium i Aspergillus i wiadomo, że powoduje nefropatię u zwierząt gospodarskich.

Ochratoksyny to silne toksyny grzybicze, które wpływają na przetworzoną i nieprzetworzoną paszę i żywność głównie w wilgotnych, gorących warunkach przechowywania — w szczególności w temperaturach powyżej 68ºF i poziomie wilgotności powyżej 14%.

Istnieje kilka rodzajów ochratoksyn. Najbardziej niebezpieczną dla zdrowia i powszechnie występującą w żywności ochratoksyną jest ochratoksyna A (OTA), która infekuje szeroką gamę surowej i przetworzonej żywności.

Ochratoksyna A jest naturalnie występującą toksyną powodowaną przez pleśnie, takie jak grzyby Penicillium verrucosum i Aspergillus ochraceus.

Jakie są szkodliwe skutki ochratoksyny?

Ochratoksyna ma poważny wpływ na zdrowie zwierząt i ludzi.

U zwierząt spożycie paszy zanieczyszczonej ochratoksyną wiąże się z endemiczną nefrotoksycznością i rakotwórczością nerek. Świnie są szczególnie wrażliwe na ochratoksyny.

Narażenie człowieka na ochratoksynę następuje poprzez spożycie zainfekowanej żywności lub pośrednio poprzez spożycie zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Po spożyciu toksyna pozostaje w wątrobie przez 35 dni lub dłużej. Narażenie na ochratoksynę A może spowodować uszkodzenie wątroby, a także endemiczną nefropatię bałkańską (BEN) — rodzaj choroby nerek.

Objawy narażenia na ochratoksynę mogą obejmować biegunkę, drżenie i apatię. W wysokich stężeniach powoduje raka prowadzącego do guzów w nerkach.

Dlaczego warto przetestować ochratoksynę?

Testowanie ochratoksyny pomaga zmniejszyć ryzyko zdrowotne związane z tą mykotoksyną.

Ochratoksyna jest szczególnie ważna do identyfikacji podczas przechowywania, ponieważ jest rozpuszczalna w tłuszczach. Wszystkie zwierzęta, które spożywają ziarna zanieczyszczone ochratoksyną, zwłaszcza świnie i drób, będą gromadzić toksynę w swoich narządach. Jeśli toksyna nie zostanie wykryta, może ostatecznie znaleźć drogę do żywności i paszy.

Zainfekowane zwierzęta prowadzą również do znacznych strat ekonomicznych w zakresie inwentarza żywego.

Kto powinien przeprowadzić badanie ochratoksyny?

Rolnicy, farmerzy, handlarze zbożem, młyny zbożowe i producenci pasz dla zwierząt powinni włączyć do swoich procesów testowanie ochratoksyny. Wyższe poziomy ochratoksyny występują w surowej żywności niż w żywności przetworzonej.

Uprawy i żywność o wysokim ryzyku wystąpienia ochratoksyny A obejmują wieprzowinę, drób, kukurydzę, owoce, orzechy, kawę i zboża. Czynniki ryzyka dla ochratoksyny obejmują źle utrzymane przechowywanie, wysoki poziom wilgoci i temperatury między 14-30° C.

Dlaczego warto wybrać zestaw firmy Charm Sciences do testowania ochratoksyny?

Regularne badania na obecność ochratoksyny są niezbędne dla bezpieczeństwa konsumentów i jakości produktów. Dzięki zestawom testowym ochratoksyn firmy Charm Sciences Twoja operacja może uzyskać dokładne, szybkie wyniki umożliwiające wczesne wykrywanie i łagodzenie mikotoksyn.

Zespół Charm ma ponad 150 lat wspólnego doświadczenia w dostarczaniu szybkich testów diagnostycznych do bezpiecznej produkcji żywności i weryfikacji warunków sanitarnych. Oferujemy całodobową obsługę klienta i zarządzanie danymi na najwyższym poziomie w celu uzyskania niezawodnych rozwiązań testowych.

Wybierając Charm Sciences do badania ochratoksyn, możesz liczyć na metody zatwierdzone przez Federalną Służbę Kontroli Zboża (FGIS). Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych zestawach do testowania ochratoksyn.

Dostępny test na ochratoksynę:

OCHRAQ-G Test

Ochratoksyna jest wytwarzana przez pleśnie Penicillium i Aspergillus i wiadomo, że powoduje nefropatię u zwierząt gospodarskich.