Home 5 Zboża, Pasze 5 Testy na mykotoksyny 5 Testy na aflatoksyny

Testy na aflatoksyny

Zestaw do testowania aflatoksyn

Utrzymanie niezawodnej procedury testowania aflatoksyn jest niezbędne do ochrony naszego łańcucha dostaw. Charm Sciences oferuje dokładne i szybkie rozwiązania testowe do analizy zanieczyszczenia aflatoksynami.

Dowiedz się więcej o naszych różnych testach aflatoksyn poniżej lub skorzystaj z naszego narzędzia wyszukiwania mikotoksyn, aby znaleźć odpowiedni test dla siebie.

Czym są aflatoksyny?

Aflatoksyny są toksycznymi metabolitami wytwarzanymi przez silne toksyny grzybów i są wysoce toksyczne nawet w niskich stężeniach.

Aflatoksyny są rakotwórczymi mikotoksynami, a kraje na całym świecie wymagają ich testowania i regulacji.

Powszechnie występujące w ciepłych i wilgotnych regionach świata, grzyby wytwarzające aflatoksyny mogą zanieczyszczać uprawy na polu, podczas zbiorów i podczas przechowywania, co czyni aflatoksynę jedną z najbardziej rozpowszechnionych i niebezpiecznych mykotoksyn. Głównymi grzybami wytwarzającymi aflatoksyny są Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Aflatoksyny powszechnie występują w jęczmieniu, kukurydzy, nasionach bawełny, DDGS, prosu, owsie, orzeszkach ziemnych, ryżu, żyto sorgo, nasionach słonecznika, soi i pszenicy, a także w innych produktach.

Ponieważ aflatoksyny znajdują się w tak wielu towarach, narażenie może być powszechne. Kiedy skażona żywność jest przetwarzana, aflatoksyny dostają się do naszych zapasów żywności. Aflatoksyny znajdują się zarówno w żywności dla zwierząt domowych, jak i żywności dla ludzi, a także w paszach dla zwierząt rolniczych. Nawet zwierzęta, które spożywają paszę zanieczyszczoną aflatoksynami, mogą przenosić aflatoksyny do jaj, produktów mlecznych i mięsa.

Jakie są szkodliwe skutki aflatoksyny?

Aflatoksyny to jedne z najbardziej rakotwórczych substancji.

Ekspozycja na aflatoksyny prowadzi do zwiększonego ryzyka raka wątroby u ludzi. Dzieci są szczególnie podatne na ekspozycję na aflatoksyny, narażając je na ryzyko opóźnionego rozwoju, zahamowania wzrostu, uszkodzenia wątroby i raka wątroby. Podczas gdy dorośli mają wyższą tolerancję na ekspozycję na aflatoksyny, nadal są narażeni na chroniczny kontakt na niskim poziomie.

Narażenie na aflatoksyny może mieć wpływ na wszystkie gatunki zwierząt. Aflatoksyny powodują różne choroby zarówno u zwierząt domowych, jak i zwierząt gospodarskich na całym świecie. Zwierzętami najbardziej narażonymi na poważne problemy z aflatoksynami są koty, psy, świnie, drób i ryby.

U zwierząt aflatoksyny powodują zmniejszenie produkcji mleka i jaj, obniżenie odporności, nawracające infekcje, embriotoksyczność i uszkodzenie wątroby. Objawy aflatoksykozy u zwierząt obejmują żółtaczkę, niedokrwistość, zmniejszoną reprodukcję i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Dlaczego warto testować na obecność aflatoksyn?

Zgodność z przepisami wymaga rygorystycznego wykrywania aflatoksyn w krajach na całym świecie.

Istnieją przepisy mające na celu monitorowanie i ochronę dostaw żywności dla ludzi i pasz dla zwierząt. Przepisy te określają limity zanieczyszczeń w towarach i szczegółowo opisują metody kontroli i zgodności z przepisami dotyczącymi żywności. Podczas gdy Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) monitoruje uprawy pod kątem aflatoksyn, Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) rutynowo kontroluje produkty, aby upewnić się, że nie przekraczają one maksymalnych dopuszczalnych poziomów.

Oprócz zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, wiedza o tym, jak dokładnie i spójnie przeprowadzać testy na obecność aflatoksyn, może pomóc producentom i dostawcom zapewnić produkt najwyższej jakości, co skutkuje bardziej rentownymi wynikami.

Kto powinien przeprowadzać badanie aflatoksyn?

Podobnie jak wiele innych mikotoksyn, aflatoksyny stanowią zagrożenie dla żywności dla ludzi, karmy dla zwierząt domowych i pasz dla zwierząt. Zagrożenia i rozpowszechnienie aflatoksyn, a także zgodność z przepisami, wymagają od rolników, osób zajmujących się handlem zbożem, młynów zbożowych i dostawców, aby zachowali czujność i byli dobrze poinformowani o testowaniu aflatoksyn i zarządzaniu ryzykiem mikotoksyn. Aby zapobiec zanieczyszczeniu, zaleca się badanie na obecność aflatoksyn na każdym etapie dostarczania paszy i ziarna.

Dlaczego warto wybrać Charm Sciences do testowania aflatoksyn?

Federalna Służba Kontroli Zboża (FGIS) utrzymuje swoją podstawową inicjatywę z surowymi standardami testowania. Charm Sciences jest preferowanym dostawcą FGIS, który ma kontrakt na testowanie aflatoksyn.

Oferujemy zestawy testowe zatwierdzone przez FGIS, które pomagają inspektorom, przetwórcom i producentom szybko i dokładnie wykrywać aflatoksyny.

Czy masz pytania dotyczące procedur testowania aflatoksyn? Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych zestawach do testowania aflatoksyn.

Dostępne testy aflatoksyny:

AFQ-WETS3 Test

Test ilościowy aflatoksyny ROSA AFQ-WETS3 wykrywa aflatoksyny w kukurydzy w ciągu 3 minut dzięki technologii ekstrakcji wody.

AFQ-FAST Test

Test ilościowy aflatoksyny ROSA FAST wykrywa aflatoksyny w ciągu trzech lub pięciu minut przy użyciu 70% metanolu.

SLAFMQ – Charm SL Aflatoxin M1 Quantitative Test

Test ilościowy Charm SL Aflatoxin M1 wykrywa obecność aflatoksyny M1 w mleku krowim na poziomie działań FDA w USA.

AFQ-WETS5 Test

Test ilościowy aflatoksyny ROSA AFQ-WETS5 wykrywa aflatoksyny w paszy i zbożu w ciągu 5 minut dzięki technologii ekstrakcji wody.

SLAFM – Charm SL Aflatoxin M1 Test

Test Charm SL Aflatoxin M1 umożliwia wizualne wykrycie aflatoksyny M1 w mleku krowim.

MRLAFMQ – Charm MRL Aflatoxin M1 Quantitative Test

Test ilościowy Charm MRL Aflatoxin M1 wykrywa aflatoksynę M1 w mleku krowim na poziomie MRL UE.