Home 5 Zboża, Pasze 5 Testy na mykotoksyny 5 Testy womitoksyny (DON)

Testy womitoksyny (DON)

Testy womitoksyny (DON)

Womitoksyna, deoksyniwalenol lub DON to nazwy mikotoksyn, które wykazują znacznie zmniejszone spożycie paszy, odmowę karmienia, zmniejszony przyrost masy ciała i zmienioną wydajność żywieniową zwierząt. Niezbędne jest poznanie wpływu womitoksyny na pszenicę i inne produkty zbożowe oraz wyjaśnienie, dlaczego testy DON są tak ważne dla przemysłu.

Dowiedz się więcej o naszych różnych testach DON (wymiotowanie) poniżej lub skorzystaj z naszego narzędzia wyszukiwania mykotoksyn, aby znaleźć odpowiedni test dla siebie.

Co to jest womitoksyna lub DON?

Womitoksyna jest jedną z najczęstszych mykotoksyn i zanieczyszcza szeroką gamę zbóż.

Naturalnie występujące w przyrodzie grzyby Fusarium wytwarzają deoksyniwalenol. Fusarium można znaleźć w glebie na całym świecie i jest jednym z głównych czynników zanieczyszczeń w rolnictwie.

Womitoksyna jest bardzo stabilna w wysokich temperaturach. Dlatego podstawowe przetwarzanie żywności nie eliminuje go. Odporność cieplna womitoksyny wymaga od rolników, zajmujących się handlem zbożem, młynów zbożowych i dostawców znajomości najnowszych metod testowania i stosowania należytej staranności w zakresie mikotoksyn.

Mikotoksyna ta wpływa na ziarna zbóż i odpowiadające im kiszonki. DON występuje głównie w pszenicy, kukurydzy, jęczmieniu, ryżu, sorgo, owsie i życie.

Jakie są szkodliwe skutki womitoksyny?

DON jest również określany jako womitoksyna, ponieważ powoduje wymioty, a także nudności, bóle głowy, biegunkę, skurcze brzucha i gorączkę po spożyciu.

Przy wysokich poziomach i zaawansowanych stadiach skażenia objawy związane z womitoksyną są znacznie cięższe u zwierząt. Obejmują one niedobory układu odpornościowego, krwotoki i martwicę układu pokarmowego, problemy nerwowe i wady wrodzone.

W wyniku tych objawów womitoksyna negatywnie wpływa na produkcję zwierzęcą, ponieważ zwierzęta zaczynają odrzucać paszę i osiągają gorsze wyniki.

U ludzi żywność zanieczyszczona DON prowadzi do nudności, bólu brzucha, wymiotów, biegunki, zawrotów głowy i bólów głowy.

Dlaczego warto wykonać test na wymiotoksynę?

Ze względu na wysokie właściwości cytotoksyczne i immunosupresyjne DON zagraża zdrowiu zarówno zwierząt, jak i ludzi.

Zanieczyszczenie womitoksyną szkodzi gospodarstwom, paszom i młynom zbożowym, zmniejszając wydajność, pogarszając jakość i stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności.

Testowanie na obecność womitoksyny ma kluczowe znaczenie, ponieważ Fusarium rozwija się w glebie. Jeśli DON nie zostanie wykryty w terenie, skażenie przetrwa przez cały czas przechowywania i podstawowe przetwarzanie żywności.

Ponieważ womitoksyna stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, niezbędne jest wczesne wykrycie DON i dostosowanie warunków, aby zapobiec wzrostowi. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności wymagają testowania i utrzymywania poziomów DON poniżej wyznaczonych części na milion (ppm). W Stanach Zjednoczonych Food and Drug Administration (FDA) wymaga mniej niż 1 ppm DON dla gotowego produktu pszennego, który ludzie mogą spożywać.

Kto powinien przeprowadzać testy na womitoksynę?

Hodowcy zbóż i pracownicy zajmujący się handlem zbożami powinni przeprowadzać testy na wymiociny ze względu na ich występowanie na polach. Ponieważ mikotoksyna może wytrzymać ciepło, testy DON powinny być zaangażowane na każdym etapie łańcucha dostaw nasion i zbóż, w tym mielenia i przetwarzania. Sprawdzając ładunki w punkcie odbioru, możesz mieć pewność, że surowce mają akceptowalną jakość. Testowanie wymiotoksyny po przechowywaniu i przed końcowym przetwarzaniem jest ważne, ponieważ ostatecznym celem jest trzymanie DON z dala od naszej żywności dla ludzi i zwierząt domowych.

Dlaczego warto wybrać  zestaw firmy Charm Sciences do testowania DON?

Federalna Służba Kontroli Zboża (FGIS) utrzymuje swoją podstawową inicjatywę z surowymi standardami testowania. Charm Sciences jest preferowanym dostawcą FGIS, który ma kontrakt na testowanie womitoksyn.

Test DONQ2 firmy Charm spełnia kryteria rozszerzonego zakresu testów ustanowione przez FGIS w celu szybkiego wykrywania DON w paszy i zbożu i jest zatwierdzony dla 21 towarów.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o opcjach testowania womitoksyny firmy Charm Sciences.

Dostępne testy DON:

DONQ2 Test

Test ilościowy ROSA DONQ2 wykrywa womitoksyny w paszy i zbożu w zaledwie 2 minuty.

DONQ-FAST5 Test

Test ilościowy ROSA FAST5 DON wykrywa womitoksyny w ciągu 5 minut przy użyciu wody dejonizowanej lub destylowanej.

DONQ-WETS5 Test

Test ilościowy ROSA WET-S5 DON wykrywa womitoksynę w ciągu 5 minut z wykorzystaniem technologii ekstrakcji wody.