Testy na zearalenon

Dostępne testy zearalenonu ZEARQ-FAST5 Test Test ROSA ZEARQ-FAST5 umożliwia producentom zbóż i pasz ilościowe wykrywanie zearalenonu w pięciominutowym teście. Test ROSA ZEARQ-FAST5 umożliwia producentom zbóż i pasz ilościowe wykrycie zearalenonu...

Test na T2-HT2

Test ilościowy ROSA T2-HT2 Toksynę T-2 i jej metabolit toksynę HT-2 można znaleźć w ziarnach zbóż, zwłaszcza w owsie. Te mikotoksyny są wytwarzane przez grzyby Fusarium, które optymalnie rosną w wilgotnych, chłodnych warunkach....

Test na ochratoksyny

Test na ochratoksyny Ochratoksyna stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności podobne do innych mikotoksyn. Połknięta z zanieczyszczoną żywnością toksyna ta stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Jest immunosupresyjny, mutagenny,...

Testy na fumonizynę

Testy na fumonizynę Podobnie jak większość mikotoksyn, fumonizyna jest odporna na obróbkę temperaturową poniżej 450C. W rezultacie wczesne testy to jedyny sposób na usunięcie go z łańcucha dostaw żywności. Jeśli fumonizyna się...

Testy womitoksyny (DON)

Testy womitoksyny (DON) Womitoksyna, deoksyniwalenol lub DON to nazwy mikotoksyn, które wykazują znacznie zmniejszone spożycie paszy, odmowę karmienia, zmniejszony przyrost masy ciała i zmienioną wydajność żywieniową zwierząt. Niezbędne jest poznanie wpływu...