Home 5 Zboża, Pasze 5 Testy na mykotoksyny 5 Testy na fumonizynę

Testy na fumonizynę

Testy na fumonizynę

Podobnie jak większość mikotoksyn, fumonizyna jest odporna na obróbkę temperaturową poniżej 450C. W rezultacie wczesne testy to jedyny sposób na usunięcie go z łańcucha dostaw żywności. Jeśli fumonizyna się przedostanie, jest śmiertelna dla koni przy bardzo niskich poziomach i wiąże się z rakiem i wadami wrodzonymi u innych zwierząt. W przypadku ekspozycji świnie są narażone na obrzęk płuc, a fumonizyna jest pośrednio związana z rakiem przełyku i wrodzonymi wadami cewy nerwowej u ludzi.

Dowiedz się więcej o naszych różnych testach fumonizyny poniżej lub skorzystaj z naszego narzędzia wyszukiwania mykotoksyn, aby znaleźć odpowiedni test dla siebie.

Co to jest fumonizyna?

Fumonizyna jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych mykotoksyn występujących na całym świecie.

Chociaż fumonizyna jest identyfikowana na niskim poziomie w innych uprawach, kukurydza jest najbardziej podatna i najbardziej wymaga testów na fumonizynę.

Fumonizyna jest naturalnie występującą toksyną z rodziny grzybów Fusarium. Fusarium występuje na całym świecie ze względu na swoją zdolność do przetrwania w różnych klimatach, temperaturach i poziomach wilgotności. Uprawy są szczególnie narażone na fumonizyny w połączeniu z inwazjami świderków, wysokimi temperaturami i stresem wodnym.

Stres cieplny i wodny zwiększa ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami, obniżając zdolność rośliny do samoobrony. Obecne praktyki rolnicze i stosowanie fungicydów pomagają złagodzić ryzyko — ale tylko do pewnego stopnia.

Jakie są szkodliwe skutki fumonizyny?

Poziom fumonizyny uwalniającej efekty toksyczne różni się w zależności od gatunku zwierzęcia.

Ta mykotoksyna może powodować uszkodzenie serca i wątroby u koni, świń i drobiu. Może również prowadzić do raka wątroby i nerek.

Konie są bardzo wrażliwe. Spożycie paszy zanieczyszczonej fumonizyną powoduje leukoencefalomalację koni, czyli obrzęk, zmiękczenie i krwotok mózgu. Skutki zaledwie 5 części na milion mogą być katastrofalne, powodując upłynnienie mózgu zwierzęcia. U świń połknięcie powoduje marskość wątroby i obrzęk płuc.

U ludzi ta mykotoksyna jest powiązana z rakiem przełyku. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała fumonizynę jako rakotwórczą, a wiele krajów wprowadziło surowe przepisy dotyczące poziomu fumonizyny w żywności. Organami zarządzającymi tymi przepisami w Stanach Zjednoczonych są Food and Drug Administration (FDA) oraz Departament Rolnictwa (USDA).

Dlaczego warto przetestować fumonizynę?

Spożycie fumonizyny na poziomie zaledwie 5 ppm może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla zwierząt i ludzi.

Ważne jest, aby przetestować fumonizynę, ponieważ często jest ona obecna w kukurydzy bez widocznych oznak. Testowanie jest jedynym pewnym sposobem na wykrycie fumonizyny.

Chociaż wzrost może się zatrzymać, gdy poziom wilgoci spadnie poniżej 18%, każda fumonizyna, która już wyrosła, pozostanie toksyczna. Bez odpowiednich warunków przechowywania mikotoksyna może rosnąć i rozprzestrzeniać się w kukurydzy i innych uprawach.

Fumonizyna rośnie również w wielu klimatach. Testowanie jest konieczne niezależnie od lokalizacji lub warunków środowiskowych.

Dlaczego warto wybrać zestaw firmy Charm Sci.do testowania fumonizyny?

Federalna Służba Kontroli Zboża (FGIS) utrzymuje swoją podstawową inicjatywę z surowymi standardami testowania. Oferujemy zestawy testowe zatwierdzone przez FGIS do szybkiego i dokładnego wykrywania fumonizyny.

Nasza technologia ekstrakcji wodnej (WET) eliminuje potrzebę stosowania etanolu i metanolu jako rozpuszczalników. Za pomocą proszku do ekstrakcji i wody można szybko i bezpiecznie wyekstrahować fumonizynę z próbki.

Firma Charm oferuje również test na fumonizynę przeznaczony dla sektora karmy dla zwierząt domowych do testowania fumonizyn (B1, B2 i B3) przy poziomie działania FDA wynoszącym 10 ppm.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do testowania fumonizyny.

Dostępne testy na fumonizynę:

FUMQ-FAST5 Test

Test ilościowy fumonizyny ROSA FAST5 umożliwia producentom zbóż i pasz ilościowe wykrycie fumonizyny w pięciominutowym teście. Zakres oznaczania ilościowego wynosi od 0,5 do 1,5 ppm dla pierwszego rozcieńczenia, od 1 do 5,4 ppm dla drugiego rozcieńczenia i powyżej 5 ppm przy dodatkowym rozcieńczeniu.

FUMQ-WETS5 Test

Test ilościowy fumonizyny ROSA WET-S5 umożliwia szybkie i ilościowe wykrywanie fumonizyny przy użyciu technologii ekstrakcji wody (WET).

FUMQ-FAST5-X Test

Test ilościowy fumonizyny ROSA FAST5-X umożliwia przemysłowi karmy dla zwierząt domowych ilościowe wykrywanie fumonizyny w pięciominutowym teście. Zakres oznaczania ilościowego wynosi od 2 ppm do 15 ppm