Charm MRL Beta-lactam and Tetracycline 2-Minute Test (Advanced Sensitivity) (MRLBLTET2A)

Technologia Charm Rapid One Step Assay (ROSA) jest zaufana przez przemysł mleczarski na całym świecie do szybkiego i dokładnego badania pozostałości mleka. Charm MRL Beta-lactam and Tetracycline 2-Minute Test (Advanced Sensitivity) (MRLBLTET2A) wykrywa dwie rodziny antybiotyków – 13 leków beta-laktamowych i 3 leki tetracyklinowe – w mleku krowim, owczym lub kozim w stężeniu równym lub niższym od wartości MRL UE i CODEX.

Korzyści

  • Wykrywa 13 leków beta-laktamowych i 3 leki tetracyklinowe
  • Wyniki w ciągu 2 minut dla mleka krowiego
  • Wyniki w 3 minuty dla mleka owczego lub koziego
  • Wyniki można odczytać za pomocą systemu Charm EZ lub Charm EZ Lite

Informacje prawne

  • Zatwierdzone przez Instytut Badań Rolniczych i Rybackich (ILVO-T&V, Belgia)