Charm QUAD1 Test (QUAD1)

Test Charm QUAD1 wykrywa beta-laktamy, chinolony, sulfonamidy i leki z grupy tetracyklin w surowym mleku mieszanym.

Test QUAD1 przebiega według tej samej prostej procedury i wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy mleczne ROSA. Próbka mleka jest dodawana do paska testowego, inkubowana, a wynik jest odczytywany w ciągu kilku sekund za pomocą systemu Charm EZ.

Testy ROSA są wykorzystywane przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko ze względu na szybkość, łatwość użycia, przenośność oraz minimalne wymagania sprzętowe.

Obniżenie kosztów operacyjnych i poprawa wydajności transportu dzięki szybkiemu oczyszczeniu mleka z zanieczyszczeń dzięki bocznym paskom Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL/CODEX/Unii Celnej oraz wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki testów z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie rejestrowane za pomocą systemu Charm EZ lub Charm EZ Lite, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Wyniki w ciągu 5 minut
  • Wykrywa beta-laktamy, chinolony, sulfonamidy i tetracykliny
  • Wygodne drukowanie i pobieranie wyników
  • Spełnia wymagania EU/CODEX, chińskich i koreańskich MRL.
  • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA.
  • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

Informacje dotyczące przepisów prawnych

  • Wykrywa beta-laktamy, chinolony, sulfonamidy i tetracykliny, spełniając wymogi UE/Codex, chińskich i koreańskich MRL.