Test Charm SL Aflatoxin M1 (SLAFM)

Test Charm ROSA SLAFM umożliwia mleczarniom i producentom żywności wizualne wykrycie Aflatoksyny M1 w stężeniu 350 ppt w surowym, zmieszanym mleku krowim. Ten test jakościowy stanowi ekonomiczną metodę dla klientów, którzy chcą przeprowadzać badania przesiewowe w gospodarstwie lub stacji schładzania, gdzie mogą nie mieć czytnika, lub dla odbiorców mleka, gdzie potrzebny jest szybki test przesiewowy. Ten 3-minutowy Rapid One Step Assay jest testem typu lateral flow, który może być przeprowadzony przy użyciu systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X. Jest to ten sam sprzęt, który jest używany do badania antybiotyków w mleku.

Obniż koszty operacyjne i popraw wydajność transportu poprzez szybkie oczyszczanie mleka z dobrych produktów za pomocą pasków Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL/CODEX/Unii Celnej oraz wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie zapisywane za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Pozytywny/negatywny wynik wizualny przy 350 ppt
  • Wyniki jakościowe w ciągu 3 minut
  • Wykorzystuje ten sam inkubator 56oC, co inne testy mleczne ROSA.
  • Wyniki mogą być odczytywane w systemie Charm EZ

Informacje prawne

  • Wykrywa aflatoksynę M1 na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu amerykańskiego. Test SLAFM nie został oceniony przez National Conference on Interstate Milk Shipments (NCIMS).