Charm SL Beta-lactam Test (SLBL)

Test ROSA SLBL Safe Level Beta-lactam umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie pięciu leków beta-laktamowych w mleku bydlęcym, kozim, owczym i bawolim. Test SLBL jest zatwierdzony przez US NCIMS do badania surowego mleka mieszanego zgodnie z załącznikiem N do US Pasteurized Milk Ordinance.

Ten 8-minutowy Rapid One Step Assay (ROSA) jest najbardziej popularnym testem mleka stosowanym przez amerykański przemysł mleczarski. Test SLBL był pierwszym testem Charm ROSA. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię do ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe.

Test SLBL wykrywa pięć z najczęściej stosowanych w USA leków beta-laktamowych. Próbka mleka jest dodawana do testu przepływu bocznego i inkubowana przez osiem minut. Wyniki można odczytać przy użyciu systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X. System Charm EZ może być skonfigurowany do pracy w pojeździe lub do przesyłania danych do systemu LIMS.

Test SLBL może być również stosowany nieoficjalnie do badania pojedynczych próbek krów oraz pasteryzowanego mleka pełnego. Zapewnia to jednolity format badania na każdym etapie procesu produkcji mleka.

Obniż koszty operacyjne i popraw wydajność transportu poprzez szybkie oczyszczanie dobrego mleka za pomocą pasków bocznego przepływu Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL/CODEX/Unii Celnej oraz wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie zapisywane za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Zatwierdzony przez US NCIMS do badań z załącznika N
  • Wyniki w ciągu 8 minut
  • Wykrywa pięć leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej bezpiecznych poziomów USA
  • Stosowany do mleka bydlęcego, koziego, owczego i bawolego
  • Wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy ROSA
  • Wyniki są zatwierdzone przez NCIMS do stosowania w systemie Charm EZ

Informacje o przepisach

  • Wykrywa pięć leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej bezpiecznych poziomów amerykańskich.
  • Test Charm SLBL jest uznawany przez National Conference on Interstate Milk Shipments (NCIMS).
  • Zatwierdzony przez Instytut Badawczy AOAC, Maryland, USA
  • Zatwierdzony przez Dairy Quality Control Laboratory (DQCI)