Home 5 Mleczarstwo 5 Wstęp do mleczarstwa – Testy

Wstęp do mleczarstwa – Testy

Nasza historia zaczęła się od nabiału

W 1978 roku firma Charm opracowała test, który skrócił testowanie antybiotyków mlecznych z dni do kilku minut. Pomogło to ograniczyć kosztowne i szkodliwe dla marki wycofywanie produktów oraz znacząco poprawić programy bezpieczeństwa produktów mleczarskich. Obecnie ponad 75% surowego mleka na świecie (bydlęcego, koziego, owczego, wielbłądziego) jest testowane za pomocą testów Charm.

Mnożyły się palące problemy, przed którymi stoi przemysł mleczarski. Pracując jako partner z rolnikami i przetwórcami, Charm Sciences dotrzymuje kroku globalnym wymaganiom branży w zakresie badań, aby zapewnić, że mleko i produkty mleczne należą do najbezpieczniejszych produktów spożywczych na świecie; badanie nie tylko zanieczyszczeń, poziomu pasteryzacji i sterylności w mleku, ale także poziomu higieny urządzeń przetwórczych.

Oprócz zestawów testowych Charm opracował sprzęt, który zapewnia rozwiązania dla stale zmieniającego się krajobrazu dzisiejszego przemysłu mleczarskiego, w tym przemieszczania się z laboratorium na pole. Firma Charm zaprojektowała mniejsze, przenośne, zasilane bateryjnie inkubatory/czytniki do użytku w ciężarówkach, w terenie, wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, które mogą nie tylko dawać wyniki testów w locie, ale mogą następnie przesyłać wyniki danych i wykresy do komputera lub drukarki.

Zaufaj nauce, zaufaj testom Charm dla przemysłu mleczarskiego

Globalne aprobaty regulacyjne umożliwiające szybkie wykrywanie zanieczyszczenia antybiotykami Paski bocznego przepływu Charm ROSA (Rapid One Step Assay) wykrywają aflatoksynę M1 i najczęstsze antybiotyki stosowane w leczeniu krów mlecznych. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu sprawdzenia bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości UE / CODEX / Unii Celnej oraz wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

System Charm II, będący pierwszym wyborem wielu laboratoriów badawczych, jest niezwykle wszechstronny. Testy Charm II dla produktów mlecznych obejmują aminoglikozydy, amfenikole, beta-laktamy, makrolidy, nowobiocynę, sulfonamidy, tetracykliny i aflatoksynę M1. Testy Charm II na amfenikole, beta-laktamy, sulfonamidy i tetracykliny są zatwierdzone przez US NCIMS i zatwierdzone w laboratoriach na całym świecie.

Podczas badań przesiewowych pod kątem wielu antybiotyków testy hamowania o szerokim spektrum działania Charm CowSide II i Blue Yellow II wykrywają ponad 30 różnych leków, są łatwe do wykonania i interpretacji oraz są opłacalne.

Weryfikacja sterylności

System Charm EPIC mierzy sterylność niektórych produktów mlecznych. Ten system bioluminescencji mikropłytek mierzy mikrobiologiczne ATP, aby przewidzieć psucie się produktów napojowych o przedłużonej trwałości, w ultra wysokiej temperaturze (UHT) i przedłużonym okresie przydatności do spożycia (ESL). EPIC służy do weryfikacji trwałości mleka białego, mleka smakowego, napojów sojowych, kremów, napojów na bazie jogurtu, mleka bez laktozy, lodów i mieszanek do koktajli, mleka ryżowego, mleka skondensowanego i napojów odżywczych.

Aby szybko sprawdzić, czy produkty mleczne HTST są w pełni pasteryzowane, testy Charm F-AP i PASLite wykrywają powszechnie akceptowany chemiczny marker fosfatazy alkalicznej. Oba testy są zatwierdzone przez amerykańską FDA i wykrywają do 20 milijednostek na litr (mU/l) fosfatazy – znacznie poniżej poziomu 350 mU/l (0,1% surowego mleka) wymaganego przez większość rządów. Test FAP zajmuje mniej niż minutę i jest przeznaczony dla mleka, mleka smakowego i śmietanki. Test PASLite, który jest również zatwierdzony przez ISO, trwa trzy minuty i może być stosowany do wielu produktów mlecznych, w tym do mleka, mleka smakowego oraz nabiału stałego/półpłynnego.

Program sanitarny ATP

Aby obiektywnie określić, czy wyposażenie zakładu, powierzchnie i obszary środowiskowe są czyste, testy higieny Charm ATP dokładnie mierzą „obciążenie biologiczne” na powierzchni lub w wodzie w ciągu kilku sekund. Ładunek biologiczny obejmuje całkowitą ilość ATP z bakterii, drożdży, pleśni, biofilmów i resztek żywności.

Charm PocketSwab Plus służy do testowania powierzchni; WaterGiene testuje CIP, wody procesowe itp.; a FieldSwab testuje powierzchnie zewnętrzne, takie jak ciężarówki do przewozu mleka. Operator po prostu wymazuje obszar i wkłada próbkę do komory odczynnika. Wymazówkę wprowadza się do systemu novaLUM II-X, który mierzy ilość światła wydzielanego w reakcji ATP. W ciągu pięciu sekund operator wie, czy obszar jest odpowiedni, czy też wymaga ponownego oczyszczenia.

Wymazówki AllerGiene są około 500 razy bardziej czułe niż typowe systemy higieniczne ATP, dzięki czemu czyszczenie do tego poziomu zmniejsza potencjalne zanieczyszczenie alergenami do statystycznie nieistotnego.

Program pestycydów

Użyj testu na pestycydy Charm CideLite o szerokim spektrum działania, który wykrywa wszystkie insektycydy fosforoorganiczne (lub ich aktywne metabolity) oraz insektycydy n-metylokarbaminianowe w produktach mlecznych.

75%

Obecnie ponad 75% światowego zaopatrzenia w surowe mleko jest testowane przy użyciu produktów Charm. Obejmuje to mleko krowie, kozie, owcze i wielbłądzie.

Pytania dotyczące produktów?

Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać wsparcie i opcje zakupu.