Home 5 Mleczarstwo 5 Wstęp do mleczarstwa – Testy 5 EPIC Szybki Test Bakteryjnego ATP (sterylność produktów spożywczych UHT)

EPIC Szybki Test Bakteryjnego ATP (sterylność produktów spożywczych UHT)

Szybki test wykrywania ATP od drobnoustrojów

EPIC Microbial ATP System to luminometr, który przewiduje psucie się aseptycznych, produktów spożywczych  UHT. System EPIC wykorzystuje ATP, biomarker, do szybkiego wykrywania zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Może wykryć skażenie w ciągu zaledwie 24 do 48 godzin, od finalnego zapakowania żywności.

Niskokwasowe rozwiązanie EPIC wyprzedza wymagające trendy rynkowe.

Wspieranie rozszerzania portfolio produktów

Obecne trendy rynkowe odzwierciedlają zapotrzebowanie konsumentów, które odchodzi od czystej mleczarni do napojów bezmlecznych, roślinnych, orzechowych i zawierających kofeinę. Aby sprostać tym wymaganiom, producenci muszą pokonać znaczną krzywą uczenia się i zmiany w przetwarzaniu oraz ustanowić nowe krytyczne punkty kontroli oparte na ryzyku.

Kompensowanie dodatkowych ryzyk związanych z nowymi procesami

Zmieniają się nie tylko procesy wytwarzania produktów o niskiej kwasowości, ale także wprowadzają nowe punkty ryzyka dotyczące integralności produktu i bezpieczeństwa konsumentów. Z mikrobiologicznego punktu widzenia trend ten komplikuje zdolność producentów do rozpoznawania ich wyzwań związanych z drobnoustrojami, zrozumienia ich ograniczeń i przestrzegania norm bezpieczeństwa. Krytyczne monitorowanie różnorodnych produktów o niskiej kwasowości wymaga precyzyjnego obchodzenia się z punktami ryzyka zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych, w tym alergenów. Ponadto częste zmiany produktów i opakowań zwiększają ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Ograniczenia konwencjonalnych badań mikrobiologicznych

Konwencjonalne testy mikrobiologiczne okazują się zbyt powolne, aby wspierać nowoczesne zarządzanie zapasami „dokładnie na czas”, co skutkuje zablokowaniem dostaw tych produktów na rynek. Co bardziej krytyczne, czas poświęcony na testowanie tradycyjnymi metodami może nie wykryć przypadków zanieczyszczenia wystarczająco szybko, aby zapobiec kosztownym stratom produktu w przypadku wydłużonych serii produkcyjnych.

Większość zakładów produkcyjnych nie może sobie pozwolić na utrzymanie mikrobiologa wśród personelu. Bez tego poziomu umiejętności istnieje znaczne miejsce na błędy podczas wykonywania i interpretacji tradycyjnych testów mikrobiologicznych.

Wyścig z czasem

Zastosowanie szybkiej metody mikrobiologicznej skutkuje szybszym powiadomieniem o zdarzeniu skażenia. W mniej niż 48 godzin otrzymasz nieocenioną możliwość zatrzymania produkcji i uniknięcia większych strat.

Czas wstrzymania zostanie znacznie skrócony w przypadku testów potwierdzających, co pozwoli na szybszą ocenę, segregację i zwolnienie produktu poddanego kwarantannie.

Wyścig z czasem

W Charm Sciences opracowujemy strategie, które uzupełniają tę wiedzę, zapewniając, że bezpieczne produkty są wprowadzane na rynek szybciej, niż pozwalają na to konwencjonalne testy mikrobiologiczne.