Home 5 Mleczarstwo 5 Wstęp do mleczarstwa – Testy 5 F-AP (Szybki test na fosfatazę)

F-AP (Szybki test na fosfatazę)

W mniej niż minutę mleczarnie mogą mieć pewność, że płynne produkty mleczne są całkowicie pasteryzowane za pomocą testu Charm F-AP (szybka fosfataza alkaliczna). Test F-AP jest testem chemiluminescencyjnym drugiej generacji, wzorowanym na metodzie PasLite, znormalizowanej przez ISO. F-AP wykrywa fosfatazę alkaliczną, enzym, który jest niszczony podczas pasteryzacji.

Test F-AP jest nie tylko szybki, ale także łatwy do wykonania i kalibracji. Dodaj próbkę mleka do fiolki F-AP. Włóż fiolkę do systemu Charm novaLUM II-X, wymieszaj i odczytaj wyniki. System mierzy ilość emitowanego światła, która jest wprost proporcjonalna do ilości aktywnego enzymu fosfatazy w próbce.

Granica wykrywalności testu F-AP dla płynnych produktów mlecznych wynosi 20 milijednostek na litr (mU/L) fosfatazy (około 0,002% surowego mleka), znacznie poniżej poziomu 350 mU/L (0,1% surowego mleka) wymaganego przez większość zdrowia publicznego agencje. Metoda F-AP została niezależnie oceniona i opublikowana jako metoda równoważna PasLite. F-AP jest uznany w amerykańskim rozporządzeniu w sprawie pasteryzowanego mleka oraz przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa za weryfikację pasteryzacji nabiału.

Korzyści

  • Wyniki w 45 sekund (kremy i mleczka czekoladowe wymagają 90 sekund analizy)
  • Granica wykrywalności poniżej wytycznych dotyczących zdrowia publicznego
  • Testuje płynne produkty mleczne (mleko, mleko smakowe, śmietanka)
  • Zatwierdzony przez US NCIMS, Nowozelandzką NZFSA i Tasmania TDIA
  • Brak inkubacji; nie jest wymagane przygotowanie próbki dla mleka i śmietanki
  • Łatwe włączenie do programu HACCP
  • Wyniki można odczytać w systemie novaLUM II-X

Informacje prawne

  • Zatwierdzony przez Krajową Konferencję USA ds. Międzystanowych Przesyłek Mleka (NCIMS)
  • Zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa
  • Zatwierdzony przez Tasmanian Dairy Industry Authority (TDIA), Australia