Home 5 Mleczarstwo 5 Wstęp do mleczarstwa – Testy 5 Testy mikrobiologiczne

Testy mikrobiologiczne

Testy mikrobiologiczne wynalezione na nowo, po prostu odkryj, zalej i zaklej.

Testy mikrobiologiczne Peel Plate to uproszczona alternatywa dla konwencjonalnych testów mikrobiologicznych metoda. Są one przeznaczone do weryfikacji warunków sanitarnych, monitorowania okresu przydatności do spożycia produktów oraz jako wczesne ostrzeganie o zagrożeniach patogenami.

Wyniki można dokumentować, rejestrować i proaktywnie ograniczać w skutecznych programach bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów.

Zwalidowane matryce żywności obejmują produkty mleczne, mięso, produkty do płukania, wodę i bufory stosowane w monitorowaniu środowiskowym obszaru produkcji żywności. Dzięki testom Peel Plate otrzymujesz te same wiarygodne, konwencjonalne wyniki mikrobiologiczne bez czasu i pracy związanej z przygotowaniem podłoża. Ponadto testy Peel Plate wykorzystują łatwe do zinterpretowania wywoływanie koloru w celu określenia wzrostu bakterii. Więcej informacji na temat liczenia kolonii można znaleźć w konkretnych przewodnikach interpretacji testów.

Każdy jednorazowy test mikrobiologiczny zawiera przygotowane podłoże w płytkim naczyniu z samoprzylepną górną pokrywą. Aby wysiać próbkę jedzenia lub wody, po prostu oderwij klej, aby odsłonić pożywkę, przenieś pipetą na środek płytki i obserwuj, jak próbka wchłania się i rozprowadza na pożywce. Żele testowe twardnieją w ciągu 10 sekund (30 sekund w przypadku testów dużej objętości). Płytki są zaprojektowane do równomiernej inkubacji i przepływu powietrza oraz posiadają przestrzeń powietrzną nad wzrostem, aby umożliwić otwieranie i pobieranie kolonii w celu przeprowadzenia dodatkowych procedur mikrobiologicznych i identyfikacji.

Korzyści

  • Podłoża gotowe do użycia – samosiąkające, nie są wymagane żadne urządzenia rozprowadzające
  • 12-miesięczna stabilność temperatury pokojowej przy przechowywaniu w zamykanej torebce foliowej z zamkiem błyskawicznym*
  • Formuła pożywek buforowych zapewniająca solidne działanie w przypadku kwaśnych pokarmów i buforów neutralizujących – regulacja pH nie jest wymagana w przypadku większości próbek
  • Wygodne układanie talerzy i wbudowana przestrzeń powietrzna dla lepszej cyrkulacji powietrza i zbierania kolonii
  • Śledzenie daty i analiza zliczania są dostępne za pomocą licznika kolonii Peel Plate

* Testy wysokoobjętościowe i certyfikowane laboratoria mleczarskie wymagają przechowywania w lodówce (0 – 4,5°C)

Rodzaje podłóż :

Peel Plate AC

Test na ogólną ilość bakterii. Bogate w składniki odżywcze, nieselektywne podłoża Peel Plate AC sprzyjają rozwojowi tlenowych, zużywających tlen bakterii. Tlenowce pojawiają się jako czerwone kolonie w ciągu 48 godzin w temperaturze 32 lub 35ºC. Ten test można również inkubować w warunkach beztlenowych w celu wykrycia obecności bakterii LAB.

Peel Plate CC

Podłoże selektywne Total Coliform Peel Plate CC sprzyja rozwojowi bakterii z grupy coli. Obecność bakterii z grupy coli jest wskaźnikiem niehigienicznych warunków w surowych produktach. Bakterie z grupy coli są zabijane przez skuteczne etapy ogrzewania w przetwórstwie żywności. Bakterie z grupy coli pojawiają się jako czerwone kolonie w ciągu 24 godzin w temperaturze 32 lub 35°C. Bakterie z grupy coli są ściśle regulowane w produktach mlecznych, a niektóre produkty spożywcze w USA i Peel Plate Coli są wymienione w PMO.

Peel Plate EB

Bakterie Enterobacteriaceae to rodzina bakterii Gram-ujemnych obejmująca bakterie z grupy coli, E. coli, Shigella, Salmonella i Yersinia. Bakterie te wskazują na niehigieniczne warunki w surowych produktach i są zabijane przez etapy termiczne w przetwarzaniu żywności. Testy EB są stosowane jako poprodukcyjna weryfikacja procesu i ryzyka patogenów, wykorzystywane na przykład do testowania mleka w proszku i mleka modyfikowanego dla niemowląt. EB podlega globalnym regulacjom, podobnie jak przepisy dotyczące bakterii z grupy coli/E. coli w USA. Inkubacja trwająca od 24 do 48 godzin w temperaturze 37°C daje wielobarwne okrągłe plamki wzrostu, które są rejestrowane jako EB. Dostępne są płyty o dużej objętości.

Peel Plate EC

Generyczna E. coli, uważana za wskaźnik ryzyka obecności kału, jest podgrupą bakterii z grupy coli i jest rozróżniana za pomocą preparatu Peel Plate EC. Peel Plate EC są zatwierdzone przez AOAC-RI dla wielu produktów mlecznych, płukanek mięsnych, badań wody i pobierania próbek środowiskowych. Bakterie z grupy coli pojawiają się jako okrągłe czerwone kolonie, a E. coli jako okrągłe niebieskie kolonie w ciągu 24 godzin w temperaturze 35°C, a suma czerwonych i niebieskich kolonii oznacza całkowitą grupę coli.

Peel Plate HET

Heterotrofy to bakterie tlenowe, które są bardziej związane z matrycami zubożonymi w wodę i składniki odżywcze. Podłoże Peel Plate HET pozbawione składników odżywczych sprzyja wzrostowi organizmów heterotroficznych w wodzie. Inkubacja w temperaturze od 20 do 28°C powoduje powstanie czerwonych plam wzrostu w ciągu 5 do 7 dni. Heterotrofy są wykorzystywane jako wskaźniki do oceny tworzenia się biofilmu i wypłukiwania składników odżywczych w systemach dystrybucji wody w zakładach spożywczych i gminach wodociągowych.

Peel Plate SA

Staphylococcus aureus może być obecny w jajach, mięsie, drobiu, mleku i produktach mlecznych i rozprzestrzenia się poprzez kontakt dłoni z powierzchniami otoczenia lub ręcznie przygotowywaną żywnością. Testy Peel Plate SA służą do testowania gotowych produktów i próbek środowiskowych.

Bakterie S. aureus pojawiają się w ciągu 24 godzin, z dodatkowymi 24 godzinami na domniemane pozytywne potwierdzenie (łącznie 48 godzin) w temperaturze od 35 do 37°C. Testy bez wzrostu po 24 godzinach są uważane za negatywne dla S. aureus.

Peel Plate Y

Peel Plate Y wykorzystuje alternatywne wskaźniki z testu YM, aby wybrać tylko wzrost kolonii drożdży. Zaleca inkubację w temperaturze 32°C, która jest korzystniejsza dla wzrostu drożdży w porównaniu z pleśnią. Sposób jest szczególnie przydatny do żywności naturalnie zawierającej pleśnie, tj. ser pleśniowy. Wykorzystuje pożywki zawierające czynniki selekcyjne i barwniki do produkcji enzymów dehydrogenazy, które reagują ze wskaźnikiem redoks, tworząc czerwone lub różowe kolonie.

Peel Plate YM

Podłoże selektywne Peel Plate z antybiotykiem zapobiega rozwojowi bakterii i sprzyja rozwojowi grzybów. Grzyby są przede wszystkim przyczyną psucia się żywności, ale mogą również wytwarzać toksyny. Peel Plate YM są zatwierdzone przez AOAC-RI dla różnych produktów mlecznych, świeżych owoców i warzyw, soków, żywności RTE i powierzchni środowiskowych. Inkubacja 3 do 5 dni w temperaturze 25ºC daje zielone/niebieskie plamy wzrostu. Dostępne są płyty o dużej objętości.