Test Charm Quinolone (QUIN)

W ciągu trzech minut test Charm ROSA QUIN wykrywa w mleku 11 leków chinolonowych. Test QUIN jest wykonywany przez rolników, lekarzy weterynarii, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko i laboratoria badające mleko ze względu na szybkość, łatwość użycia, przenośność i minimalne wymagania sprzętowe.

Ten 3-minutowy szybki test jednostopniowy jest wykonywany przy użyciu paska z przepływem bocznym w systemie Charm EZ. Dodaj próbkę do systemu EZ, zamknij drzwi, a próbka zostanie automatycznie odczytana jako negatywna lub pozytywna. Test może być również wykonywany w inkubatorze ROSA i odczytywany na czytniku ROSA Pearl-X Reader.

Obniż koszty operacyjne i popraw wydajność transportu poprzez szybkie oczyszczenie mleka z zanieczyszczeń dzięki paskom Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL/CODEX/Unii Celnej oraz wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie zapisywane za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Wykrywa 11 leków chinolonowych
  • Wyniki w ciągu 3 minut
  • Wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy ROSA
  • Wyniki mogą być odczytywane w systemie Charm EZ lub ROSA Pearl-X Reader

Informacje o przepisach

  • Wykrywa pięć leków chinolonowych w mleku na poziomie lub poniżej MRL UE. Wytyczne Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) dostępne na życzenie.