Test MRL Beta-laktamów i Tetracyklin (MRLBLTET)

Test ROSA MRLBLTET wykrywa 14 leków beta-laktamowych i trzy leki tetracyklinowe w mleku na poziomie lub poniżej maksymalnych limitów pozostałości UE i CODEX. Ten szybki, jednoetapowy test trwający 8 minut jest stosowany przez wiele międzynarodowych mleczarni oraz przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek i laboratoria badające mleko.

Dwie rodziny antybiotyków są badane w jednym teście paskowym ROSA MRLBLTET. Dodaj próbkę do paska z bocznym przepływem i inkubuj. Wyniki odczytuje się za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl to X Reader.

Czułość testu Charm MRLBLTET jest precyzyjnie dostrojona do wymagań UE i CODEX, co zapobiega odrzucaniu mleka nie naruszającego przepisów.

Obniżenie kosztów operacyjnych i poprawa wydajności transportu dzięki szybkiemu oczyszczaniu dobrego mleka za pomocą pasków bocznego przepływu Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE, CODEX, Unii Celnej oraz wielu innych krajach, w zależności od wymagań. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie rejestrowane za pomocą systemu Charm EZ lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

 • Wykrywa 14 leków beta- to laktamowych i trzy tetracykliny na poziomie lub poniżej MRL UE i CODEX
 • Dwa testy w jednym
 • Wyniki w ciągu 8 minut
 • Wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy ROSA
 • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

Informacje o przepisach

 • Wykrywa 14 leków beta- to laktamowych i trzy leki tetracyklinowe na poziomie lub poniżej wymagań UE i CODEX. Wytyczne Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) dostępne na życzenie.
 • Ocenione przez CNEIL Paris i ANSES zaakceptowane jako metoda potwierdzająca dla Francji.
 • Oceniony zgodnie z EU657/2002 przez EMBRAPA Brazylia
 • Zatwierdzone przez Państwowy Komitet Normalizacyjny Republiki Białorusi (Gosstandart)
 • Zatwierdzona przez Polski Instytut Badań Weterynaryjnych (PIWET)
 • Niezależna ocena przez Département Qualité des Productions agricoles – Chimie analytique et Technologie, CRA do W Gembloux Belgia