Charm ROSA QUAD Test (QUAD)

Test jakościowy Charm ROSA QUAD jest testem przepływu bocznego, który wykrywa obecność leków Chloramfenikol, Beta-laktam, Tetracyklina i Streptomycyna w surowym mleku mieszanym, spełniającym wymagania rosyjskiego rozporządzenia technicznego dotyczącego mleka i produktów mlecznych. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone poprzez GOST 32254-2013 Milk Instrument express – method for determination of Maximum Residue Limits of antibiotics.

Testy ROSA są używane przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko ze względu na szybkość, łatwość użycia, przenośność i minimalne wymagania sprzętowe.

Obniżenie kosztów operacyjnych i poprawa wydajności transportu dzięki szybkiemu oczyszczaniu dobrego mleka za pomocą pasków bocznego przepływu Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL / CODEX / Unii Celnej i wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki testów z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie rejestrowane za pomocą systemu Charm EZ lub Charm EZ Lite, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Czas badania: 5 minut
  • Spełnia wymagania GOST/Rosyjskiego Regulaminu Technicznego
  • Dokładne wyniki testu ROSA z systemem Charm EZ
  • Wygodne drukowanie i pobieranie wyników

Informacje o przepisach

  • Wykrywa streptomycynę na poziomie lub poniżej wymagań importowych Unii Celnej.
  • Rosyjskie przepisy techniczne dotyczące mleka i produktów mlecznych. Ustawa federalna nr 88 FL 88 z 12 czerwca 2008 r.
  • Zatwierdzone przez ILVO, Instytut Badań Rolniczych i Rybackich, Belgia