Charm MRL Beta-lactam Test (MRLBL)

Test ROSA MRLBL wykrywa 13 podstawowych leków beta-laktamowych w mleku na poziomie lub poniżej maksymalnych limitów pozostałości UE i CODEX. Aby zapobiec odrzuceniu mleka nienaruszającego przepisów, czułość testu Charm MRLBL jest precyzyjnie dostosowana do specyficznych wymagań UE i CODEX.

Obniżenie kosztów operacyjnych i poprawa wydajności transportu dzięki szybkiemu oczyszczaniu dobrego mleka za pomocą pasków bocznego przepływu Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe.

Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL/CODEX/Unii Celnej oraz wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie zapisywane za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Wykrywa 13 podstawowych leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej poziomu MRL UE i CODEX
  • Wyniki w ciągu ośmiu minut
  • Wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy ROSA

Informacje prawne

  • Wykrywa 13 podstawowych leków beta-laktamowych w mleku na poziomie lub poniżej poziomów MRL UE i CODEX. Wytyczne Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) dostępne na życzenie.
  • Zatwierdzone przez Nowozelandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (NZFSA)
  • Zatwierdzony przez Polski Instytut Weterynarii (PIWET)
  • Zatwierdzony przez Główny Inspektorat Weterynarii (Warszawa, Polska)