Charm ROSA Tetracycline-SL (Dilution Confirmation) Test (TET-SL)

Test TET-SL Charm ROSA Tetracycline-SL wykrywa pozostałości chlortetracykliny, oksytetracykliny i tetracykliny w surowym, zmieszanym mleku w początkowej próbie na poziomie lub poniżej 100 ppb, co stanowi najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (AMRL) w UE/CODEX i Kanadzie.

Test TET-SL spełnia również amerykańskie poziomy tolerancji przy użyciu etapu potwierdzenia rozcieńczenia buforem do rozcieńczania Tetracykliny dostarczanym z zestawem. Metoda została zatwierdzona do programu pilotażowego NCIMS Appendix N opisanego na stronie NCIMS.org.

Metoda działa ze wszystkimi istniejącymi urządzeniami Charm ROSA, w tym z systemem Charm EZ, obecnie używanym przez klientów do przeprowadzania testów beta-laktamowych na ciężarówkach. Nie jest wymagana żadna dodatkowa certyfikacja laboratorium, aby ci klienci mogli rozpocząć badania w celu spełnienia wymagań dotyczących badania tetracyklin w ramach programu pilotażowego.

Korzyści

  • Uzyskanie wyników w ciągu 8 minut
  • Wykrywa tetracyklinę, chlortetracyklinę i oksytetracyklinę
  • Inkubacja w temperaturze 56 ± 1 °C
  • Spełnia amerykańską tolerancję po potwierdzeniu rozcieńczenia, a także spełnia wymagania EU/CODEX MRL i kanadyjskich przepisów AMRL w początkowym etapie nierozcieńczenia.

Informacje o przepisach

  • Zatwierdzony do programu pilotażowego NCIMS Appendix N
  • MRL UE/CODEX
  • Kanadyjski MRL