Test beta-laktamowy Charm SL-KIWI (SL-KIWI)

Test ROSA Charm SL-KIWI umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie pięciu leków beta-laktamowych w mleku bydlęcym – podobnie jak w przypadku testu Charm SLBL.

Dodatkowo, test Charm SL-KIWI wykrywa 10 innych leków beta-laktamowych, w tym cefalonium, poniżej lub na poziomie nowozelandzkich MRL. Cefalonium jest wykrywane na poziomie 15 ppb. Test SL-KIWI jest wykonywany przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek, osoby odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko.

Ten 8-minutowy test Rapid One Step Assay został dostosowany do potrzeb nowozelandzkiego przemysłu mleczarskiego, gdzie badanie na obecność cefalonium ma kluczowe znaczenie.

Po wykonaniu badania przy użyciu bocznego testu przepływowego ROSA, wyniki odczytywane są przy użyciu systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X Reader. System Charm EZ może być skonfigurowany do pracy w pojeździe lub do przesyłania danych do systemu LIMS.

Obniżenie kosztów operacyjnych i poprawa wydajności transportu poprzez szybką identyfikację mleka dobrego dzięki bocznym paskom Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL/CODEX/Unii Celnej oraz wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie zapisywane za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Wykrywa pięć podstawowych leków beta-laktamowych na poziomie US Safe Levels
  • Wykrywa cefalonium tuż poniżej unijnego MRL
  • Zatwierdzony przez Nowozelandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
  • Wyniki w ciągu 8 minut
  • Wykorzystuje takie same urządzenia jak inne testy ROSA
  • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

Informacje o przepisach

  • Wykrywa pięć leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu amerykańskiego. Test SL-KIWI nie został oceniony przez National Conference on Interstate Milk Shipments (NCIMS).
  • Wykrywa 14 leków i cefalonium na poziomie lub poniżej nowozelandzkich MRL. Wytyczne dostępne na życzenie.