Charm MRL Beta-lactam 3-Minute Test (MRLBL3)

W ciągu zaledwie 3 minut, test beta-laktamowy Charm MRLBL3 może wykryć obecność 13 podstawowych leków beta-laktamowych w mleku na poziomie lub poniżej maksymalnych limitów pozostałości UE i CODEX.

MRLBL3 jest używany przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek, osoby odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko ze względu na łatwość użycia, poręczność i minimalne wymagania sprzętowe.

Dodaj próbkę mleka do testu przepływu bocznego i inkubuj przez trzy minuty. Wyniki odczytaj za pomocą systemu EZ lub czytnika ROSA Pearl-X.

Obniż koszty operacyjne i popraw wydajność transportu poprzez szybkie oczyszczenie mleka z zanieczyszczeń dzięki paskom Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe.

Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL/CODEX/Unii Celnej oraz wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Korzyści

  • Wykrywa 13 podstawowych leków beta-laktamowych w mleku na poziomie lub poniżej MRL UE i CODEX
  • Wyniki w ciągu 3 minut
  • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA
  • Wyniki mogą być odczytane w systemie Charm EZ

Informacje o przepisach

  • Wykrywa 13 podstawowych leków beta-laktamowych na poziomie lub poniżej wymagań UE i CODEX.
  • Wytyczne Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) dostępne na życzenie.
  • Zatwierdzenia/walidacje:
  • Zatwierdzone przez Instytut Badań Rolniczych i Rybackich (ILVO-T&V, Belgia).