Charm MRL Beta-lactam i Tetracycline 2-MinuteTest (MRLBLTET2)

Test Charm MRLBLTET2 wykrywa dwie rodziny antybiotyków – 13 leków beta-laktamowych i trzy leki tetracyklinowe – na poziomie lub poniżej MRL EU/CODEX przy użyciu technologii bocznego przepływu Charm Rapid One Step Assay (ROSA) w mleku krowim, owczym lub kozim.

Zbadaj mleko krowie na obecność 16 leków w ciągu zaledwie dwóch minut. Zbadaj mleko owcze lub kozie w ciągu trzech minut. Po wykonaniu testu za pomocą paska lateral flow, wyniki odczytywane są za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X Reader.

Testy ROSA są wykorzystywane przez rolników, lekarzy weterynarii, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko ze względu na szybkość, łatwość użycia, poręczność oraz minimalne wymagania sprzętowe.

Obniżenie kosztów operacyjnych i poprawa wydajności transportu poprzez szybką identyfikację dobrego mleka dzięki bocznym paskom Charm ROSA, które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię do ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL/CODEX/Unii Celnej oraz wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie zapisywane za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Wykrywa 13 leków beta-laktamowych i trzy tetracykliny na poziomie lub poniżej MRL UE i CODEX
  • Wyniki w ciągu 2 minut (3 minuty dla kóz lub owiec)
  • Dwa testy w jednym
  • Wykorzystuje te same urządzenia co inne testy ROSA
  • Wyniki mogą być odczytane w systemie Charm EZ

Informacje prawne

  • Wykrywa 13 leków beta-laktamowych i 3 tetracykliny na poziomie lub poniżej MRL UE i CODEX. Wytyczne Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) dostępne na życzenie.
  • Zatwierdzone przez ILVO, Instytut Badań Rolniczych i Rybackich, Belgia (dostępne na życzenie)