Charm SL Aflatoxin M1 Test ilościowy (SLAFMQ)

Test SLAFMQ StripsTest ROSA SLAFMQ umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie aflatoksyny M1 do poziomu działania US FDA wynoszącego 0,5 ppb (500 ppt).

Ten 8-minutowy Rapid One Step Assay jest testem typu lateral flow, który może być wykonywany przy użyciu systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X Reader. Jest to ten sam sprzęt, który jest używany do badania antybiotyków w mleku.

Obniż koszty operacyjne i popraw wydajność transportu poprzez szybkie oczyszczanie mleka z dobrych produktów za pomocą pasków Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL / CODEX / Unii Celnej i wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie zapisywane za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X Reader, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Wykrywa aflatoksynę M1 na poziomie 0,5 ppb (500 ppt), co stanowi bezpieczny poziom w USA
  • Wyniki ilościowe w ciągu 8 minut
  • Wykorzystuje ten sam sprzęt, co inne testy mleczne ROSA
  • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

Informacje prawne

  • Wykrywa aflatoksynę M1 na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu amerykańskiego. Test SLAFMQ nie został oceniony przez National Conference on Interstate Milk Shipments (NCIMS).