Test Chloramphenicolu Charm (CAP)

Test Charm ROSA na obecność chloramfenikolu umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie najmniejszych śladów chloramfenikolu w mleku – tak niskich jak 0,15 ppb. Test ten jest stosowany w całej branży przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek, firmy odbierające mleko oraz laboratoria badające mleko.

Amerykańska FDA, europejskie CRL oraz Unia Celna zakazały stosowania chloramfenikolu w mleku. Test Charm ROSA wykrywa chloramfenikol poniżej amerykańskiego poziomu działania wynoszącego 1 ppb i poniżej unijnego minimalnego wymaganego limitu wydajności (MRPL) dla chloramfenikolu wynoszącego 0,3 ppb.

Ten 8-minutowy szybki test jednoetapowy jest wykonywany za pomocą paska z przepływem bocznym w systemie Charm EZ lub za pomocą inkubatora i czytnika ROSA Pearl-X.

Obniż koszty operacyjne i popraw wydajność transportu poprzez szybkie oczyszczanie dobrego mleka za pomocą pasków bocznego przepływu Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL / CODEX / Unii Celnej i wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie zapisywane za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X Reader, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

 • Wyniki w ciągu 8 minut
 • Czułość do 0,15 ppb
 • Wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy ROSA
 • Wyniki mogą być odczytywane w systemie Charm EZ

Informacje dotyczące przepisów prawnych

 • Wykrywa chloramfenikol poniżej amerykańskiego poziomu działania. Nie został oceniony przez National Conference on Interstate Milk Shipments (NCIMS).
 • Wykrywa chloramfenikol poniżej wymagań UE i CODEX. Wytyczne Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) dostępne na żądanie.
 • Wykrywa chloramfenikol poniżej wymagań importowych Unii Celnej.
 • Rosyjskie przepisy techniczne dotyczące mleka i produktów mlecznych. Ustawa Federalna nr 88 FL 88 z dnia 12 czerwca 2008 r.
 • Zatwierdzone przez Państwowy Komitet Normalizacyjny Republiki Białorusi (Gosstandart)
 • Zatwierdzony przez Polski Instytut Badań Weterynaryjnych (PIWET)
 • Zatwierdzony przez Główny Inspektorat Weterynarii (Warszawa, Polska)