Test Charm Amphenicol (AMPH)

Test Charm ROSA Amphenicol umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie najmniejszych śladów chloramfenikolu w mleku – tak niskich jak 0,15 ppb, a także wykrycie florfenikolu i tiamfenikolu.

Test ten jest używany w całej branży przez rolników, weterynarzy, kierowców ciężarówek, odbiorców mleka oraz laboratoria badające mleko.

Ten 8-minutowy test ROSA (Rapid One Step Assay) jest wykonywany za pomocą paska z bocznym przepływem w systemie Charm EZ lub za pomocą inkubatora i czytnika ROSA Pearl-X Reader. Obniż koszty operacyjne i popraw wydajność transportu poprzez szybkie oczyszczanie mleka z dobrych produktów za pomocą pasków bocznego przepływu Charm ROSA, które wykrywają aflatoksynę M1 i najczęściej stosowane antybiotyki w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię do ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL / CODEX / Unii Celnej i wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju.

Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie. Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie zapisywane za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X Reader, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

Wyniki w ciągu 8 minut
Wykrywa chloramfenikol, florfenikol i tiamfenikol
Inkubacja w temperaturze 40 ± 2 °C
Spełnia amerykańskie przepisy dotyczące poziomu tolerancji i unijne przepisy dotyczące MRL
Informacje o przepisach
Bezpieczne poziomy w USA, maksymalne limity pozostałości w UE MRL/ CODEX/ Unii Celnej