Charm MRL Aflatoxin M1 Quantitative Test (MRLAFMQ)

Test Charm MRL Aflatoxin M1 Quantitative Test (MRLAFMQ Test) jest jedynym ilościowym testem typu lateral flow, który umożliwia mleczarniom i producentom żywności wykrycie aflatoksyny M1 w mleku na poziomie unijnego MRL wynoszącego 0,050 ppb (50 ppt). Ten Rapid One Step Assay (ROSA) jest wykonywany na systemie Charm EZ lub czytniku ROSA Pearl-X Reader, tym samym sprzęcie, który jest używany do badania antybiotyków w mleku.

Obniż koszty operacyjne i popraw wydajność transportu poprzez szybkie oczyszczanie dobrego mleka za pomocą pasków bocznego przepływu Charm ROSA (Rapid One Step Assay), które wykrywają aflatoksynę M1 i najbardziej powszechne antybiotyki stosowane w leczeniu krów mlecznych. Testy ROSA wykorzystują opatentowaną technologię w celu ukierunkowania wrażliwości na leki do bezpiecznych i regulowanych poziomów, co zapobiega niepotrzebnemu odrzucaniu mleka spowodowanemu przez zbyt czułe testy przesiewowe. Testy są łatwe do wykonania i są produkowane w celu zbadania bezpiecznych poziomów w USA, maksymalnych limitów pozostałości w UE MRL / CODEX / Unii Celnej i wielu innych wymagań specyficznych dla danego kraju. Testy Charm ROSA zostały zatwierdzone przez organy regulacyjne na całym świecie.

Wyniki badań z pasków ROSA mogą być odczytywane i oficjalnie zapisywane za pomocą systemu Charm EZ lub czytnika ROSA Pearl-X Reader, lub mogą być interpretowane wizualnie w sposób nieoficjalny, co czyni je idealnymi do stosowania w gospodarstwach rolnych.

Korzyści

  • Wykrywa aflatoksynę M1 na poziomie 0,050 ppb (50 ppt), co stanowi najwyższy dopuszczalny poziom w UE
  • Wyniki ilościowe w ciągu 15 minut
  • Wykorzystuje te same urządzenia, co inne testy mleczne ROSA.
  • Wyniki można odczytać w systemie Charm EZ

Informacje prawne

  • Wykrywa aflatoksynę M1 na poziomie lub poniżej europejskiego MRL. Wytyczne Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) dostępne na życzenie.
  • Zatwierdzony przez Agencję Ochrony Środowiska USA.
  • Zatwierdzone przez ILVO, Instytut Badań Rolniczych i Rybackich, Belgia (dostępne na żądanie)