Peel Plate

Mikrobiologiczne testy Charm Peel Plate dla przemysłu spożywczego oraz prób środowiskowych

Peel Plate Testy

Peel Plate® AC służy do wykrywania i oznaczania liczby bakterii tlenowych w mleczarstwie, produktach spożywczych oraz próbkach wody. Próbka lub ekstrakt próbki naniesiony jest i inkubowany przez 48 godzin w 32°C dla produktów mlecznych i 35°C dla innych produktów. Peel Plate AC przeznaczony jest dla laboratoriów mikrobiologicznych, ale może być również wykorzystywany przez farmerów, przetwórców mleka i magistrat wodny. Czułość metody jest większa niż 1 CFU/ml badanej próbki. Zakres ilościowy to 25 do 250 CFU/ml.

Peel Plate AC przeznaczony jest dla surowego mleka krowiego koziego i owczego, mleka pasteryzowanego pełnego, mleka odtłuszczonego, mleka czekoladowego, 20% śmietanki, mleka odtłuszczonego w proszku, mleka UHT, mleka skondensowanego/zagęszczonego, lodów waniliowych, mleka truskawkowego i mleka ze zredukowaną laktozą. Nie jest przeznaczony do mlecznych fermentowanych produktów, które powstają poprzez dodanie do mleka szczepionek mleczarskich. Dla nie mlecznych produktów Peel Plate AC przeznaczony jest do mielonej wołowiny i indyka, jaj płynnych, karmy suchej dla psów, próbek środowiskowych.

 

Peel Plate® CC (Total Coliform) służą do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy Coli. Metoda ma zastosowanie do oznaczania całkowitej liczby bakterii z grupy Coli w produktach mlecznych (z wyjątkiem fermentowanych produktów mlecznych tj. kwaśna śmietana, jogurt, twarożek i ser) po inkubacji w temp. 32°C i w rozcieńczeniach żywności, wymazach powierzchniowych i próbkach wody po inkubacji w temp. 35°C przez 24 godz. Aby oznaczyć fermentowane produkty mleczne użyj Peel Plate CC-CD. Próbka lub rozcieńczenie próbki naniesiona jest i inkubowana przez 24 godz. w 32°C lub 35°C w zależności od badanego typu pożywienia. Peel Plate CC przeznaczony jest dla laboratoriów mikrobiologicznych, ale może być również wykorzystywany przez farmerów, przetwórców mleka i żywności. Czułość metody wynosi 1 lub więcej CFU/ml lub g) badanej próbki. Zakres ilościowy to 1 do 154 CFU/test.

Peel Plate CC jest bardzo podobny do Peel Plate EC z wyjątkiem tego, że wskaźnik enzymu dla ogólnej E. coli, X-gluc został usunięty. Służy do wykrywania całkowitej liczby bakterii z grupy Coli w płynnym mleku (surowe i pasteryzowane mleko, odtłuszczone, czekoladowe, śmietana), stałym mleku (odtworzone beztłuszczowe mleko w proszku, o obniżonej zawartości laktozy, lody waniliowe, skondensowane/odparowane, inne aromatyzowane, skondensowana serwatka).

 

Peel Plate® EB (Enterobacteriaceae Bacteria) służy do wykrywania i oznaczania liczby bakterii Enterobacteriaceae w pożywieniu, seryjnych rozcieńczeniach żywności i w wymazach środowiskowych. Próbka lub rozcieńczenie próbki naniesiona jest i inkubowana przez 24 do 48 godzin w 37°C ± 1°C. Peel Plate EB przeznaczony jest dla laboratoriów mikrobiologicznych, ale może być również wykorzystywany przez farmerów, przetwórców mleka i magistrat wodny. Czułość metody jest większa niż 1 CFU/ml badanej próbki. Zakres ilościowy to 1 do 150 CFU/ml.

Peel Plate EB stosuje się do wielu matryc pożywienia inkubowanego w ciemnym medium grzewczym w 37°C przez 24 do 48 godzin. Metoda jest przeznaczona do badania całego mleka, mleka w proszku, formuły dla dzieci na mleku, z i bez probiotyków, formuł dla dzieci na bazie mleka sojowego, masła, waniliowych lodów, ryżowe formuły dla dzieci, powierzchni ze stali nierdzewnych, wody po myciu tuszek kurczęcych buforowanych wodą peptonową.

 

Peel Plate® EC (E. coli and Coliform) służą do wykrywania i oznaczania liczy bakterii z grupy coli, w tym E. coli. Metodę stosuje się do oznaczania całkowitej liczby bakterii z grupy coli, sumy coli i E. coli, w produktach mlecznych po inkubacji w temp. 32oC. Metoda kolorystycznie rozróżnia E. coli od bakterii z grupy coli w mielonej wołowinie, rozcieńczeniach żywności, wymazach powierzchniowych i próbkach wody po inkubacji w temp. 35oC. Próbkę lub rozcieńczoną próbkę nanosimy i inkubujemy przez 24 godziny, w 32oC lub 35oC w zależności od badanego rodzaju żywności i kierunku badań. Testy Peel Plate EC przeznaczone są dla laboratoriów mikrobiologicznych, ale mogą być również wykorzystywane przez rolników, przetwórców mleka i magistrat wodny. Czułość metody to 1 i więcej jednostek tworzących kolonię na ml lub g (CFU/ml lub g) badanej próbki. Zakres ilościowy dla bakterii z grupy coli, w tym E. coli to 1 do 154 CFU/test.

Test Peel Plate EC służy do wykrywania bakterii z grupy coli w płynnych produktach mlecznych (surowe i pasteryzowane mleko, mleko odtłuszczone, mleko czekoladowe, śmietanka), stałych produktach mlecznych (rozpuszczone odtłuszczone mleko w proszku, mleko ze zredukowaną laktozą, lody waniliowe, kwaśna śmietana, mleko skondensowane/zagęszczone, smakowe, zagęszczona serwatka), przygotowanych i ujednoliconych przed badaniem próbkach stałych produktów mlecznych w roztworze siarczynu sodu (cottage cheese, jogurt, tarty ser). W 35oC test Peel Plate EC odróżnia bakterie grupy coli od E. coli w mięsie mielonym, wymazach powierzchniowych środowiskowych, wymazach z tuszach i 0,45 µm przefiltrowanej wody pitnej i wody procesowej przemysłu owocowo/warzywnego. Zakres ilościowy to 1 do 154 CFU/test.

 

Peel Plate® HET jest stosowany do oznaczania liczby żywych bakterii heterotroficznych w wodzie. Próbka wody o objętości 1 ml lub filtr membranowy 47 mm z próbki przefiltrowanej przez filtr 0,45 μm jest dodawany do płytki HET i inkubowany w temperaturze od 20 do 28 °C przez 5 do 7 dni. Test Peel Plate HET jest przeznaczony dla laboratoriów mikrobiologicznych, ale może być również stosowany przez inżynierów, producentów żywności i władze gminy. Granica wykrywalności metody to 1 jednostka tworząca kolonię na mililitr (CFU/mL).

Test Peel Plate HET ma zastosowanie do wody pitnej, wody technologicznej, wody uzdatnionej oraz wody pitnej i technologicznej filtrowanej z filtrem 0,45 μm.

 

Peel Plate® SA (Staphylococcus aureus) służą do wykrywania i oznaczania liczby bakterii gronkowcowych w żywności, seryjnych rozcieńczeniach żywności oraz próbkach gąbek środowiskowych. Próbka lub rozcieńczenie próbki jest dodawane i inkubowane przez 24 do 48 godzin w temperaturze 35-37 °C.

Testy Peel Plate SA są przeznaczone dla laboratoriów mikrobiologicznych, ale mogą być również stosowane do weryfikowania jakości żywności przez rolników, przetwórców mleka i producentów żywności gotowej do spożycia. Czułość metody jest większa niż 1 jednostka tworząca kolonię na mililitr (>1 CFU/mL) badanej próbki.

Test Peel Plate SA ma zastosowanie do wielu matryc żywnościowych inkubowanych w ciemności w temperaturze 35-37 °C przez 24 do 48 godzin.

 

Peel Plate® YM (drożdże/ pleśnie) służy do wykrywania i oznaczania liczby drożdży/ pleśni w próbkach. Próbka lub ekstrakt próbki naniesiony jest i inkubowany przez 3-5 dni w 25°C. Kolonie drożdży/ pleśni zabarwione są na kolor zielony, niebieski do ciemnobrązowego o kształcie okrągłym lub nitkowatym. Formy drożdży/ pleśni mogą także wytwarzać własne naturalne pigmenty. Peel Plate YM przeznaczony jest dla laboratoriów mikrobiologicznych, ale może być również wykorzystywany przez farmerów, przetwórców mleka i magistrat wodny. Czułość metody jest większa niż 1CFU/ml badanej próbki. Zakres ilościowy to 1 do 150 CFU/ml.

Peel Plate YM został zatwierdzony do wykrywania drożdży/pleśni w produktach mlecznych, sokach surowych oraz ekstraktach piekarniczych. Metoda została także zatwierdzona do wykrywania grzybów z powierzchni środowiskowych mających kontakt z żywnością.

 
Łatwa procedura