Luminometr novaLUM II

novaLUM II ATP system detekcji – urządzenie powstałe na platformie palmtopa połączonego z luminometrem, dzieło naukowców, oferujące monitoring czystości na najwyższym poziomie. W urządzeniu zastosowana została zaawansowana technologicznie fotomultipowielająca tuba (PMT), która zwielokrotnia ATP (adenozynotrifosforan), pozwalając wykryć obecności organicznego i mikrobiologicznego skażenia.

Luminometr novaLUM II do wymazówek ATP umożliwia wykonanie precyzyjnego badania od ręki. Ułatwia skuteczne monitorowanie higieny konkretnych stanowisk, ale również narzędzi w zakładach mleczarskich. Urządzenie podczas pracy wykorzystuje efekt bioluminescencji, czyli świecenia żywych organizmów w trakcie rozkładu ATP. Jest to zatem niezbędny sprzęt do odczytania wyników testów ATP. Jego używanie jest proste i polega na pobraniu próbki przy użyciu specjalnego patyczka, zakończonego wacikiem. Wymaz umieszcza się w tubce, a następnie potrząsa nią, aż do uaktywnienia reakcji chemicznej. Luminometr pokaże wyniki zaledwie w ciągu kilku do kilkudziesięciu sekund.

 

Luminometryczne badanie mleka UHT

Naszym klientom oferujemy nowoczesny aparat Charm novaLUM II, który umożliwia luminometryczne badanie mleka UHT. Współpracuje on z testami na czystość powietrza PocketSwab Plus, kontroli higieny obszaru poddawanego bezpośredniemu działaniu promieniowania UV FieldSwab oraz WaterGiene, czyli badaniu skuteczności mycia.

tomlab-novalum-ii-system01