CowSideII

Test Charm CowSide II jest testem wykrywającym antybiotyki w surowym, pasteryzowanym lub UHT mleku krowim i mleku w proszku. Bakterie, wyhodowane w fiolce z mlekiem, wytwarzają kwas i zmieniają kolor wskaźnika pH z fioletowego na żółty. Próbki mleka, które nie zmieniają koloru są uznawane za pozytywne na obecność antybiotyków.

Wykrywany antybiotyk1 Koncentracja2(µg/kg 3)4 EU / CODEX MRL5 (µg/kg) Wykrywany antybiotyk1 Koncentracja2(µg/kg 3)4 EU / CODEX MRL5 (µg/kg)
Amoksycylina 3 do 4 4 / 4 Chlortetracyklina 200 do 300 100 / 100
Ampicylina 3 do 4 4 Doxycyklina 25 do 75 06
Cefacetrile 10 do 15 125 Oksytetracyklina 75 do 100 100 / 100
Cefaleksyna 75 do 100 100 Tetracyklina 50 do 100 100 / 100
Cefalonium 15 do 20 20 Gentamycyna 75 do 150 100 / 200
Cefazolina 6 do 10 50 Neomycyna 100 do 150 1500 / 1500
Cefoperazon 20 do 30 50 Sulfadiazyna 40 do 60 100
Cefquinom 40 do 60 20 Sulfadimetoksyna 25 do 50 100
Ceftiofur i metabolity6 50 do 100 100 / 100 Sulfametazyna (Sulfadimidyna) 75 do 125 100 / 25
Cefuroxime 20 do 25 Dapson 1 do 2 07
Cefapiryna 8 do 10 60 Trimetoprym 200 do 300 50
Kloksacylina 10 do 25 30 Erytromycyna 75 do 100 40
Dicloksacylina 5 do 10 30 Linkomycyna 75 do 150 150
Nafcylina 5 do 10 30 Pirlimycin 25 do 50 100 / 100
Oksacylina 5 do 10 30 Spiramycyna 300 do 400 200 / 200
Penethamate8 2 do 3 4 Tylmikozyna 25 do 35 50
Penicylina G 2 do 3 4 / 4 Tylozyna 20 do 30 50 / 100
1wymienione leki są reprezentatywne dla ich odpowiednich rodzin leków. Inne leki będą wykrywane na różnych poziomach
2pozytywny wynik w co najmniej 90% przypadków z 95% pewnością
31000 µg/kg = 1 mg/kg
4USA określiło tolerancję µg/kg dla niektórych leków. Szczegółowe informacje znajdują się w firmie TOMLAB.
5maksymalny limit pozostałości
6całkowite stężenie substancji macierzystej i metabolitów
7nie do stosowania u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi
8penetamat jest szybko przekształcany do benzylopenicyliny, pozostałości znacznikowej w mleku

Czas analizy 3 godziny, temperatura 64˚C.