Charm Streptomycyna UE/RF

Test Charm Streptomycin jest testem immunoreceptorowym wykorzystującym technologię przepływu bocznego ROSA® (Rapid One Step Assay). Streptomycyna wchodzi w interakcję z kolorowymi kulkami na pasku testowym z przepływem bocznym, a intensywność koloru w strefach testowej i kontrolnej jest odczytywana wizualnie lub mierzona przez czytnik ROSA Reader lub Charm EZ®. Test Charm Streptomycin wykrywa dihydrostreptomycynę i streptomycynę na poziomie UE, CODEX, innych MRL (najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości).

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego.

Wykrywane antybiotyki Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 Canada MRL w µg/kg2 Kodeks UE /CODEX / Australia/ Nowa Zelandia MRL w µg/kg2 Regulacja Unii Celnej3 w µg/kg2
Dihydrostreptomycyna 25 125 200
Streptomycyna 25 125 200 200
1pozytywny wynik w co najmniej 90% przypadków z 95% pewnością
21000 µg/kg = 1 mg/kg
3Rosyjska Techniczna Regulacja Mleka i Mlecznych Produktów (TR TS 033/2013)

CZAS ANALIZY 8 minut, temperatura 56˚C