Charm QUAD UE/FR

Test Charm QUAD jest testem immunoreceptorowym wykorzystującym technologię przepływu bocznego ROSA® (Rapid One Step Assay). Chloramfenikol, beta-laktamy, tetracykliny i streptomycyny wchodzą w interakcję z kolorowymi kulkami na pasku testowym w przepływie bocznym, a intensywność koloru w strefach testowej i kontrolnej jest mierzona przez czytnik Charm EZ®. Test Charm QUAD wykrywa chloramfenikol, beta-laktamy, tetracykliny i streptomycyny na poziomie lub poniżej UE/CODEX MRL (maksymalne limity pozostałości) oraz na poziomie lub poniżej poziomów określonych w przepisach importowych Unii Celnej.

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego.

Wykrywane Beta-laktamy Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE /CODEX MRL w µg/kg2 Wykrywane Beta-laktamy Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE / CODEX MRL w µg/kg2
Amoksycylina od 3 do 5 4 Chlortetracyklina4 od 4 do 6 10
Ampicylina od 3 do 4 4 Doxycyklina4 od 6 do 10 10
Cefacetrile od 20 do 40 125 Oksytetracyklina4 od 4 do 6 10
Cefalonium od 8 do 12 20 Tetracyklina4 od 3 do 6 10
Cefazolina od 20 do 40 50 Wykrywane antybiotyki Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE MRPL5 i Regulacja Unii Celnej4 w µg/kg2
Cefoperazon od 1 do 3 50
Cefquinom od 10 do 20 20
Ceftiofur i metabolity3 od 30 do 40 100 / 100 Chloramfenikol od 0,2 do 0,3 0,3
Cefapiryna od 20 do 35 60 Wykrywane antybiotyki Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE MRPL5 i Regulacja Unii Celnej4 w µg/kg2
Kloksacylina od 20 do 30 30
Dikloksacylina od 20 do 30 30 Dihydrostreptomycyna od 75 do150 200 / 200
Penicylina G od 2 do 3 4 / 4 Streptomycyna od 75 do150 200 / 200
1pozytywny wynik w co najmniej 95% przypadków
21000 µg/kg = 1 mg/kg
3czułość macierzystego ceftiofuru jest na poziomie 1/4 wartości przedstawionych w tabeli
4Rosyjska Techniczna Regulacja Mleka i Mlecznych Produktów (TR TS 021/2011 i TR TS 033/2013)
5minimalne wymagania wartości granicznej wydajności (MRPL)

Czas analizy 5 minut, temperatura 40˚C.