Charm MRLBLTET2 UE

Test Charm MRLBLTET2 jest testem immunoreceptorowym wykorzystującym technologię przepływu bocznego ROSA® (Rapid One Step Assay). Leki beta-laktamowe i tetracykliny wchodzą w interakcję z kolorowymi kulkami na pasku testowym w przepływie bocznym, a intensywność koloru w strefach testowej i kontrolnej jest mierzona przez czytnik ROSA® Reader lub Charm EZ®. Test Charm MRLBLTET2 wykrywa beta-laktamy i tetracykliny na poziomie lub poniżej UE i CODEX MRL (maksymalne limity pozostałości).

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego, owczego.
Czas inkubacji testu MRLBLTET2 wynosi 2 minuty dla mleka krowiego i 3 minuty dla mleka koziego i owczego.

Wykrywane Beta-laktamy Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE /CODEX MRL w µg/kg2 Wykrywane Beta-laktamy Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE / CODEX MRL w µg/kg2
Amoksycylina 3 do 5 4 Kloksacylina 10 do 20 30
Ampicylina 3 do 4 4 Dikloksacylina 10 do 20 30
Cefacetrile 20 do 40 125 Oksacylina 10 do 30 30
Cefalonium 10 do 20 20 Penicylina G 2 do 3 4 / 4
Cefazolina 20 do 40 50 Wykrywane Tetracykliny Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE / CODEX MRL w µg/kg2
Cefoperazon 1 do 3 50
Cefquinom 15 do 25 20 Chlortetracyklina 50 do 100 100 / 100
Ceftiofur i metabolity3 40 do 70 100 / 100 Oksytetracyklina 50 do 100 100 / 100
Cefapiryna 15 do 25 60 Tetracyklina 10 do 30 100 / 100
1pozytywny wynik w co najmniej 95% przypadków
21000 µg/kg = 1 mg/kg
3czułość macierzystego ceftiofuru jest na poziomie 1/4 wartości przedstawionych w tabeli

Czas analizy 2 minuty, temperatura 56˚C