Charm MRLBLTET UE

Test Charm MRLBLTET jest testem immunoreceptorowym wykorzystującym technologię przepływu bocznego ROSA® (Rapid One Step Assay). Leki beta-laktamowe i tetracykliny wchodzą w interakcję z kolorowymi kulkami na pasku testowym w przepływie bocznym, a intensywność koloru w strefach testowej i kontrolnej jest mierzona przez czytnik ROSA® Reader lub Charm EZ®. Test Charm MRLBLTET wykrywa beta-laktamy i tetracykliny na poziomie lub poniżej UE i CODEX MRL (maksymalne limity pozostałości).

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego, owczego.

Wykrywane Beta-laktamy Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE /CODEX MRL w µg/kg2 Wykrywane Beta-laktamy Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE / CODEX MRL w µg/kg2
Amoksycylina 2,5 do 4,0 4 Cefapiryna 4 do 8 60
Ampicylina 2,5 do 4,0 4 Kloksacylina 25 do 354 30
Cefacetrile 6 do 12 125 Dikloksacylina 20 do 304 30
Cefaleksyna 15 do 30 100 Penicylina G 2 do 3 4 / 4
Cefalonium 3 do 5 20 Wykrywane Tetracykliny Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE / CODEX MRL w µg/kg2
Cefazolina 8 do 16 50
Cefoperazon 4 do 8 50 Chlortetracyklina 50 do 100 100 / 100
Cefquinom 15 do 20 20 Oksytetracyklina 50 do 100 100 / 100
Ceftiofur i metabolity3 10 do 20 100 / 100 Tetracyklina 10 do 30 100 / 100
1pozytywny wynik w co najmniej 95% przypadków
21000 µg/kg = 1 mg/kg
3czułość macierzystego ceftiofuru jest na poziomie 1/4 wartości przedstawionych w tabeli
4zakres wykrywania wynosi od 50 do 100 µg kloksacyliny i od 30 do 80 µg dikloksacyliny w mleku kozim i owczym

Czas analizy 8 minut, temperatura 56˚C