Charm MRLBLRFTET2 UE/FR

Test Charm MRLBLRFTET2 jest testem immunoreceptorowym wykorzystującym technologię przepływu bocznego ROSA® (Rapid One Step Assay). Leki beta-laktamowe i tetracykliny wchodzą w interakcję z kolorowymi kulkami na pasku testowym w przepływie bocznym, a intensywność koloru w strefach testowej i kontrolnej jest mierzona przez czytnik ROSA Reader lub Charm EZ®. Test Charm MRLBLRFTET2 wykrywa beta-laktamy na poziomie lub poniżej UE i CODEX MRL (maksymalne limity pozostałości) oraz leki z grupy tetracyklin na poziomie lub poniżej poziomów określonych w przepisach importowych Unii Celnej.

Test jest przeznaczony do badania mleka krowiego, koziego, owczego.
Czas inkubacji testu MRLBLRFTET2 wynosi 2 minuty dla mleka krowiego i 3 minuty dla mleka koziego i owczego.

4Rosyjska Techniczna Regulacja Mleka i Mlecznych Produktów (TR TS 021/2011 i TR TS 033/2013)

Wykrywane Beta-laktamy Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE /CODEX MRL w µg/kg2 Wykrywane Beta-laktamy Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 UE / CODEX MRL w µg/kg2
Amoksycylina od 3 do 5 4 Kloksacylina 10 do 20 30
Ampicylina od 3 do 4 4 Dikloksacylina 10 do 20 30
Cefacetrile od 30 do 50 125 Oksacylina 10 do 30 30
Cefalonium od 8 do 12 20 Penicylina G 2 do 3 4 / 4
Cefazolina od 15 do 30 50 Wykrywane Tetracykliny Poziomy wykrywane1 w µg/kg2 Regulacja Unii Celnej4 w µg/kg2
Cefoperazon od 1 do 2 50
Cefquinom od 15 do 25 20 Chlortetracyklina4 od 6 do 10 10
Ceftiofur i metabolity3 od 40 do 70 100 / 100 Doxycyklina4 od 6 do 10 10
Oksytetracyklina4 od 6 do 10 10
Cefapiryna od 10 do 20 60 Tetracyklina4 od 3 do 7 10
1pozytywny wynik w co najmniej 95% przypadków
21000 µg/kg = 1 mg/kg
3czułość macierzystego ceftiofuru jest na poziomie 1/4 wartości przedstawionych w tabeli
4Rosyjska Techniczna Regulacja Mleka i Mlecznych Produktów (TR TS 021/2011 i TR TS 033/2013)

Czas analizy 2 minuty, temperatura 56˚C